Jąkanie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jąkasz się? Nie wymawiasz "R"? Pytaj w aptekach o cyklopentanoperhydrofenaltren.

Ją-jąkanie to za-zaburzenie mo-mo-mowy o-o-objawiające się-się prze-przeważnie nie-nie-nieza-za-za-zamierzonym prze-e-erywaniem, powta-...-powta-...-powta-powtaaaaa-arzaniem wy-wypo-powiedzi, znie-nie-niekształcaniem sy-syra-sylab bą-bądź ca-ca-cały-ły-łych słów. Po-powodowana je-jest mię-mie-mią-między inn-innnn-innymi prze-przez nie-nieprawidłową ko-koko-kokoo-kokoordynację ru-cho-chową mięśni od-odde-dechowych, fo-fonacyjnych, mi-mi-mimicznych bądź te-też roz-rozprasza-szaniem uwagi, za-zaburzeniami nerwowymi, czy też w naj-najgo-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooorszym przyy-ypadku uszko-o-dzeniami o-ośrodków mo-mowy w mó-mózgu. Ba-adaniem tej przy-przy-prz-przy-ypadłości za-zajmuje się mię-mią-międz-mię... m.in. dzie-dziedzina na-nauk wy-wymo-mowy i jej ko-ko-korekcji: logo-gopedia.

Zo-o-o-o-baaaczteż![edytuj]


Crystal Clear app virussafe.png To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny medycyny. Jeśli wiesz, że należy przede wszystkim szkodzić – rozbuduj go.