NonNews:Wojciech Wierzejski otworzył bloga

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

5 września 2006

Dzisiaj dowiedzieliśmy się do jakich celów poseł Wojciech Wierzejski wykorzystuje umiejętność pisania i internet. Otóż, niczym rasowa różowa nastolatka, założył on bloga.

Dziennikarze Nonsensopedii przejrzeli blog Wierzejskiego i znaleźli na nim dość ciekawe informacje.

...:::DZjś ofjCjaLNJe zAtshYNa sJEM nnoFf ROq sHqolnY. RoMan poyeFffał do Donbroowqy (pod WArSHAfon) Fff pOwjECyYY FOłOMjńsqjM Na oorOTsHysTHOm AQadEMjem z OoDZjAuEm AArcybjsqpaaaaa Suaffoya LEsHqa GuodzJa. WjDDDzJAłEM TEsH F RelaCjyYy na ShYfF ThowAshyYyYshOnCegg jm pOSUa SZymoooOona PawUofFsqjeGo.

ZapAMjenThauEeEeem z psHEmówjEnja NAAAshego PRemJeRa haaasu „tshter P”;;;, TsHYlyy sHE sHQouA mA reaLJsofAć prooOooGrAM wOQOooł ThAqJFf FarTHośc Jaq:

PPPPPedoFjlJA,

ProfAnAcjA (SzqoUY i ZaFfoDu NnnNNaoOOTshyCjelAa),

PsHemoc (DyyYyyScYpLJna!)

PRaffD rodzaY tHsHEcyy (o TshłoffJeEeq i hjStorjj).... :::... – pisze poseł.

Zgodnie z dalszą treścią notki, Wojciech Wierzejski sympatyzuje z subkulturą punk.

AnarchjaaaaA qwjThnje. – mówi z dumą słynny działacz LPRu.

W dalszej części notki poseł twierdzi, że współczuje Elton Johnowi i uważa, że jest on nieszczęśliwy.

....::DzJś nAAaaAgRywałem wyYyYypoffjeDź DO TVN ffF spraFyY Apeeloo EltHona JOhna. Z TOmaShem SjannnNNecQjm. Pytau, co o ThYM SondZEn. PoffJEDZjaueM, co myślen. ŻŻŻŻŻe baAAarDZO EEE.J. CeNJEm jaQo aRtHysThen, ShE nAFFETh OGLonDaUEm jEgoooO QONnCErt fff thElewjsJj, MJm she jeST ooOqRopnYm peEEeDAłEMm. AAAAlE shE OooFasham goooO Za tsHłowJEqa głENboq nJEeshTshEnśLJwegO. KASHDDddYyy nORmAlnY MenshTShYsna wje, shE prAfDzjweeeE ShtsHeNśCJE,,,, thO byYć dobRyM i FjERnym meNsHEm, MjEć DobrOM i qofFfaYONcon, wyRosooOomjałom shoooOneM oras mjeć doobR i qOFFAnEEe dzJEc a nJE JaqjeeeGośś JDjOothEm płcy tEy sAMeY. SSSSSZtshenścje jEsth Ff REaljsacJ poffouANNnnJa roDzJnNEgO i oYcOffSqJegO (wzGLeNDNje maaaThtSHyneGo, ZaAAaleSHY JaKJeY pUCy naprAfdem jeSth ElThON). NaThOmjAaaasTH QuaMLjFfA pROpagandA o PPPPOlscE NJeESJE SjEM po śFjECje, she tHu bJyOm pEDerAAasthoof, Sheeee tHooOO anTysEmjcJ, shE thoo FAShYśCJ. I co z theGo, shEEe tho pRafDa? PRaFdA jeST jAq dupa. I EE. JJJJ. zAapeloOowAu; nJeDYYyysqRymJnowanje homOoOseQSooooAlJSthOofF. TyMTsHasEm jm thoO lEpjEy jaq GDzJe JNDzjEY. RooOOoBJom qARJeRY, sthAAaRthuyoM nA poSłooOw, bJOrom GroooboM QASeM od Unjyyy NAAaa Falqem z uroyONo dysQryMjNacJon. SjR ElThOn pefNje tEG NiE wjE i ash MAł sJEm nje pOopłaQaU nAd lOsEm ucjśnjonyfF. HoMOoSeQSooaljśc nIe som dySqrYyYMjNOoOOoFfAnJ. DysqRymjnowaaaaAnyyY SOm praFFdzJwYyy pathRJocyyy i FAsHyśCyYy THAcY jAq jAaaAa. PPPofjnnnnNo bYć Na oDffroooot! ::....

Źródła[edytuj]

NonNews
Zobacz w NonNews temat: