FotoŁowca 2020
Zostały już tylko 3 dni do końca FotoŁowcy 2020! To ostatnia szansa by wrzucić zabawne zdjęcie i zdobyć tytuł FotoŁowcy 2020!

Nonsensopedia:Moderatorzy treści

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kanciapa / Społeczność / Moderatorzy treści

Moderatorzy treści – użytkownicy Nonsensopedii posiadający część uprawnień adminów. Ich obowiązkiem jest dbanie o jakość treści stron Nonsensopedii i wspieranie administratorów. Dysponują możliwościami m.in. usuwania i odtwarzania stron i plików, przenoszenia plików, podglądu usuniętych treści, zabezpieczania stron i rewertu admińskiego (jak bałwanki). Uprawnienia mogą być przyznawane (i odbierane) przez administratorów po przeprowadzeniu głosowania.

Jak zostać modem

Pierwszym krokiem jest uzyskanie uprawnień bałwanka (wedle zasad tam obowiązujących). Jeśli poprzez pracowitość, rzetelne sprawdzanie ostatnich zmian, rozważne korzystanie z rewertu, bezbłędne wykonywanie czynności administracyjnych oraz poprawne posługiwanie się szablonem {{ek}} pokażesz, że jesteś w stanie odpowiedzialnie korzystać z możliwości usuwania stron, będziesz mógł się ubiegać o przyznanie uprawnień moderatora treści – wystarczy się zwrócić do któregokolwiek administratora, a ten po konsultacji z resztą administracji powinien nadać ci uprawnienia.

Uprawnienia moderatora treści mogą też otrzymać doświadczeni w pracach administracyjnych użytkownicy, którzy nie mogą już poświęcać tyle czasu na edytowanie, ale zamierzają się czasem udzielać.

Warunki i zasady

  • Warunkiem ubiegania się o prawa moderatora treści jest spełnianie wymogów stawianych bałwankowi (znajomość Kanciapy, pracowitość, dobra opinia społeczna itd.) i nienaganne wykonywanie dotychczasowych obowiązków.
  • Moderatorem nie może zostać pacynka.
  • Do nadania uprawnień moderatora konieczne jest poparcie kandydata przez bezwzględną większość administratorów. Głosowanie w tej sprawie może zostać przeprowadzone na kanale IRC lub na Porum.
  • Analogicznie przebiega proces odbierania uprawnień moderatora (konieczna bezwzględna większość administratorów za odebraniem). Uprawnienia mogą zostać odebrane w trybie natychmiastowym przez któregokolwiek z administratorów w przypadku nadużycia uprawnień lub nagannego zachowania.
  • Moderatorzy powoływani są w miarę potrzeb. Awans nie musi oznaczać szybkiej drogi do ubiegania się o stanowisko administratora.
  • Moderator, podobnie jak bałwanek, ma prawo głosować we wszystkich konkursach, SDU, GNM, noob itd. oraz uczestniczyć w dyskusjach na forum, jednakże nie posiada prawa do głosowania na zebraniach administracji. Rzecz jasna jak każdy może w nich uczestniczyć.
  • W sytuacji nadzwyczajnej lub w przypadku, gdy administratorzy pozostają niedostępni, moderator ma prawo zostać operatorem kanału #nons i dbać o porządek.
  • Moderator traci swoje uprawnienia po sześciu miesiącach nieusprawiedliwionego braku aktywności.
  • Jeśli moderator traci swoje uprawnienia, ale nadal pragnie czynnie uczestniczyć w projekcie, przysługują mu prawa bałwanka.

Obowiązki moderatora

Inżynierowie

Moderator treści może opcjonalnie uzyskać uprawnienia inżyniera, które umożliwiają mu edytowanie stron w przestrzeniach MediaWiki, Moduł i związanych z rozszerzeniem Semantic MediaWiki. Uprawnienie to nadaje i odbiera biurokrata. Jest ono przeznaczone głównie dla osób, które chcą i umieją modyfikować kod JavaScript i CSS, ale nie mają pełnych uprawnień administratora. Listę inżynierów znajdziesz tutaj.

Zobacz też