Nonsensopedia:Zrzeczenie się odpowiedzialności

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Informacje zawarte w Nonsensopedii mogą być fikcją – oznacza to, że mogą nie zawierać prawdy i być fikcją literacką, a więc także zawierać przeinaczone fakty i opisywać takie, które nigdy nie miały miejsca. Treści Nonsensopedii nie są w żaden sposób wiążące wobec tego, co opisują. Za treść haseł odpowiadają wyłącznie ich autorzy, a nie administratorzy i właściciele Nonsensopedii. Używasz Nonsensopedii na własną odpowiedzialność!

Szczegółowo

Nonsensopedia nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień, obietnic, poręczeń, zastawów, zarzeczeń na honor harcerza, przysiąg, ślubów, rękojmi, słowem: niczego, co warunkowałoby i w jakikolwiek sposób dotyczyło poprawności (także politycznej i religijnej), prawdziwości, obiektywności, niewybiórczości i nieszczątkowości prezentowanych treści. Nie udziela też innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

Nonsensopedia jest otwartą encyklopedią, co oznacza, że tworzy ją każdy, kto chce i robi to wedle własnego widzimisię, jeśli tylko przestrzega zasad. Nikt, włącznie z autorami treści Nonsensopedii, nie ręczy, że zamieszczone tu informacje mają coś wspólnego z prawdą i zdrowym rozsądkiem, albo że są wiarygodne i można na ich podstawie pisać maturę.

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów (sysopów) albo ktokolwiek związany z Nonsensopedią w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji (chyba że jest jej autorem), ani za sposób użycia jej przez internautów, więc także przez Ciebie.

Ponadto nie gwarantujemy w żadnych aspekcie funkcjonalności zawartych tu informacji ani funkcjonalności oprogramowania oraz przydatności informacji do określonych celów, w tym handlowych, badawczych, towarzyskich, kulinarnych. Żadna ze stron nie powinna być traktowana jako źródło wiedzy specjalistycznej i nie powinna być wykorzystywana jako poradnik w określonym celu.

Jeżeli jednak czujesz się urażony jakąkolwiek treścią, posiadamy wewnętrzne procedury umożliwiające usunięcie informacji. Jeżeli tylko niewielki fragment wymaga usunięcia lub poprawienia, zrób to samodzielnie. Jeżeli któraś ze stron wymaga w całości usunięcia, zgłoś się do jednego z administratorów. Mimo tej możliwości pamiętaj, że Nonsensopedia nie prezentuje żadnej opcji i Twoja prośba o usunięcie lub ocenzurowanie haseł dotyczących katolicyzmu, komunizmu, Stalina, Jana Pawła II, interwencjonizmu gospodarczego, Żydów i islamu pozostanie wołaniem na puszczy.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną. Nie mów tylko potem, że jej nie przeczytałeś.