Cytaty:Senat VII kadencji

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Panie Marszałku, pytanie techniczne, w którą stronę do Mekki?

Senat VII kadencji – cytaty.

1. posiedzenie[edytuj]

Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marszałku, w kwestii formalnej…
Marszałek Bogdan Borusewicz: Tak?
Senator Tadeusz Skorupa: Na tej karcie do głosowania nie ma możliwości wstrzymania się od głosu i nie ma możliwości głosowania przeciw. Moim zdaniem karta jest błędnie wydrukowana.
Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, wszystkie uwagi trzeba było zgłaszać przed głosowaniem…
(Poruszenie na sali)
Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marszałku, ale nie było tej wiadomości…
Głos z sali: Karty dostaliśmy teraz.
Głos z sali: Jak głosować przeciw?


Marszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, że to jest sprzeciw. Tak?
Senator Marek Rocki: Tak.
Marszałek Bogdan Borusewicz: W związku z tym sprzeciwem poddaję wniosek pod głosowanie.
Głos z sali: Który?


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Moja odpowiedź będzie następująca: ja proponuję w tym momencie przerwać debatę i skierować sprawę do komisji, pracować nad tym w komisji.
Senator Piotr Zientarski: No właśnie.
Głosy z sali: Nie, nie.
Senator Piotr Zientarski: Bo jeżeli w tym punkcie… Ja nie… Bo przerywanie…
Głos z sali: Poprawki…
Senator Piotr Zientarski: Poprawki… No bo poprawki…
Senator Piotr Andrzejewski: Po dyskusji do komisji…
Senator Piotr Zientarski: O, właśnie. Tak proponuję.
Senator Kazimierz Wiatr: Ja jeszcze chcę…


Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja chciałbym jednak ad vocem powiedzieć, że pan senator sprawozdawca nie odpowiedział na moje pytanie.
Głos z sali: I nie odpowie.


Senator Krzysztof Piesiewicz: I zwracam się do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości: to wy dzisiaj powinniście być największymi zwolennikami tej poprawki w regulaminie…
Senator Zbigniew Romaszewski: Jesteśmy.
Głosy z sali: Jesteśmy.
Senator Krzysztof Piesiewicz: …bo nie macie większości.
Senator Zbigniew Romaszewski: Jesteśmy.
Senator Krzysztof Piesiewicz: Nie, ja słyszałem, że tu były głosy krytyczne.
Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, to dotyczy czego innego.


Senator Andrzej Mazurkiewicz: Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zacznę może nietypowo od pytania, czy państwo wiecie, co to jest Bilobil, co to jest Bilomag i co to jest Memory Formula. To są leki poprawiające pamięć. A mówię o tym nie bez kozery…
Głos z sali: Te leki słabo działają.
(Wesołość na sali)

83. posiedzenie[edytuj]

Marszałek Bogdan Borusewicz: Doręczony państwu senatorom projekt porządku obrad osiemdziesiątego trzeciego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
[…]
45. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Senator Grzegorz Banaś: Panie Marszałku, mamy…
Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo. Głos sprzeciwu?
Głos z sali: Mikrofon nie działa.
Senator Grzegorz Banaś: O, już działa. Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej. Czy my to do wyborów przerobimy?
(Wesołość na sali)
(Oklaski)
Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, to nie jest pytanie w kwestii formalnej.
Głos z sali: Jak najbardziej formalnej.
(Rozmowy na sali)


Senator Ryszard Bender: Panie Marszałku, dołączam się do tego zapytania. Naprawdę należałoby merytorycznie odpowiedzieć, czy jest możliwe, żeby w ciągu tych ogłoszonych dwóch dni posiedzenia przeanalizować i przegłosować tak bogaty porządek obrad. Ale mnie, Panie Marszałku, chodzi o punkt szesnasty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o timeshare. Panie Marszałku, już Mikołaj Kopernik powiedział: Polacy nie gęsi, swój język mają. My teraz częściej…
Głosy z sali: Rej!
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Senator Ryszard Bender: Przepraszam, Rej, przepraszam…
(Rozmowy na sali)
Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę o spokój.
Senator Ryszard Bender: Przepraszam, sięgnąłem za daleko, do Kopernika.


Senator Piotr Zientarski: Tutaj pan minister powoływał się na autorytet komisji kodyfikacyjnej. Ja oczywiście pochylam się nad tym i mam wielki szacunek do komisji kodyfikacyjnej, niemniej trzeba przypomnieć, że to właśnie ta komisja przyjęła projekty, z których się wycofujemy. A dlaczego przyjęła?
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko: Nie przyjęła…
Senator Piotr Zientarski: Proszę?
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko: To inna komisja, nie komisja kodyfikacyjna.
Senator Piotr Zientarski: Inna komisja? Nie komisja kodyfikacyjna?
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko: Nie, nie.
Senator Piotr Zientarski: A, jeśli nie, to przepraszam.


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Pan senator Jurcewicz podobno jest przed salą. Proszę go zawezwać w trybie pilnym.
Głos z sali: Przed chwilą był…
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: No, przed chwilą był, ale… Gdzie jest pan senator Jurcewicz? Ogłaszam przerwę techniczną aż do przyjścia senatora…
Senator Grażyna Sztark: Już wchodzi, sprowadziłam go.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze, poproszę o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej. Szybkie i sprawne.
Senator Stanisław Jurcewicz: Przepraszam najmocniej, ale czasami niestety trzeba na chwilę opuścić salę.


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: A czy są pytania do pana ministra?
Senator Stanisław Bisztyga: Nie ma.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze Bisztyga, widzę, że jest pan superaktywny dzisiaj.
Głos z sali: Zawsze był aktywny.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proszę państwa, nie ma pytań. Co z dyskusją? Nikt… Informuję, że…
Senator Tadeusz Gruszka: Ja się zgłaszam.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: A, pan senator Gruszka, zapraszam. Już chciałem powiedzieć, że nikt nie zapisał się do głosu, ale senator Gruszka jest już przy mównicy. Panie Senatorze, proszę bardzo. Na pewno w tym punkcie, tak?
Senator Tadeusz Gruszka: Ja mogę zabrać głos na każdy temat.
(Wesołość na sali)
Senator Tadeusz Gruszka: Pobawię się troszeczkę, mam okazję, tak że dziesięć minut…


Senator Stanisław Jurcewicz: Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej… Zaraz, ale gdzie to… Przepraszam, Panie Marszałku, nie wziąłem sprawozdania.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: To z głowy, Panie Senatorze.


(Rozmowy na sali)
Senator Piotr Andrzejewski: W związku z tym, żeby przywrócić zgodność ducha ustawy…
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: To głośno zabrzmiało…
Senator Piotr Andrzejewski: Panowie rozmawiacie, dlatego staram się zwrócić uwagę.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Ale ten duch zabrzmiał głośno, Panie Senatorze.


Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator, dwa pytania. Pierwsze. Pani senator powiedziała, że dotyczy to ssaków, a wcześniej pani mówiła…
Senator Jadwiga Rotnicka: Czego?
Senator Grzegorz Wojciechowski: Ssaków.
Senator Jadwiga Rotnicka: Zwierząt kręgowych.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Kręgowych.
Senator Grzegorz Wojciechowski: Kręgowych, a więc również ryb, tak?
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Gadów, płazów, ptaków i ryb, tak.
Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, tak.
Senator Piotr Andrzejewski: Dobra znajomość biologii.
Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak, aha. To już na pierwsze pytanie jest odpowiedź.


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Wysoki Senacie, obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proszę nie wprowadzać w błąd Wysokiej Izby.
(Wesołość na sali)


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Poprawka piętnasta… Proszę państwa proponuję, żeby poprawki piętnastą i szesnastą przegłosować razem, one mają charakter redakcyjny.

Obecność.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie się?

88 obecnych, 86 głosowało za, 2 – przeciw. Przyjęte.

Poprawka siedemnasta usuwa zbędny przepis…
Głos z sali: Panie Marszałku, nie można tak głosować, bo maszyna…
Senator Władysław Ortyl: Marszałek decyduje, nie maszyna.
Senator Ryszard Bender: Proszę nie przeszkadzać marszałkowi.
Senator Władysław Ortyl: Proszę o głos w sprawie formalnej.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Poprawki piętnasta i szesnasta, ja powiedziałem: piętnasta i szesnasta, proponowałem, żeby łącznie je przegłosować.
Głosy z sali: Tak było.
Głos z sali: Marszałek decyduje.
Głos z sali: Jest tylko wynik głosowania nad poprawką piętnastą.
Głos z sali: Marszałek decyduje, a nie maszyna.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: No dobrze, przepraszam bardzo, podjąłem decyzję, że dwie poprawki redakcyjne przegłosujemy łącznie.
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Głos z sali: Proszę nie przeszkadzać marszałkowi.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proponuję w takim razie… Przepraszam, proponuję, żeby była pani łaskawa zapisać taki sam wynik głosowania nad poprawką szesnastą, jaki był w przypadku poprawki piętnastej.
Głosy z sali: Brawo!
Senator Władysław Ortyl: Sprawa formalna.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proszę bardzo, pan senator Ortyl.
Senator Władysław Ortyl: Ja myślę, że tu decyduje marszałek, a nie maszyna, także proponowałbym, żeby jednak nad tym panować.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Dziękuję, Panie Senatorze, za wsparcie mojej decyzji.


Senator Stanisław Bisztyga: To jest punkt, nad którym komisje pochyliły się po raz kolejny w dniu dzisiejszym, a teraz rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie, pozytywne przegłosowanie następujących wniosków, poprawek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej, czternastej, piętnastej, szesnastej, siedemnastej, osiemnastej, dziewiętnastej, dwudziestej…
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: W sprawie wszystkich za, Panie Senatorze, tak?
Senator Stanisław Bisztyga: …dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej, dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej i dwudziestej piątej. Oczywiście, w sprawie wszystkich jesteśmy za.


Senator Witold Idczak: Panie Marszałku, czy można podnieść mównicę? Bo słyszałem, że to jest hydraulicznie…
(Wesołość na sali)
Senator Witold Idczak: Tylko pytam…
Marszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan spróbuje, tylko proszę nie urwać.
Głos z sali: Tam z prawej strony…
Głos z sali: Udało się.
[…]
Senator Leon Kieres: Teraz dla mnie proszę opuścić. Szkoda, że dowiedzieliśmy się o tym dopiero…
Senator Władysław Dajczak: Pan marszałek w tajemnicy to trzymał.
Marszałek Bogdan Borusewicz: Szkoda, że panowie senatorowie zorientowali się dopiero teraz, na ostatnim posiedzeniu. Ja się zorientowałem, że mamy nowe przyciski.
Senator Leon Kieres: Wczoraj stałem bezradny, prawie zasłonięty przez mównicę. Patrzyłem w sufit, żeby głos się odbijał i stamtąd wracał do państwa.


Marszałek Bogdan Borusewicz: Otwieram dyskusję.

Przypominam o konieczności zapisywania się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora nie może trwać dłużej niż dziesięć minut, a podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym należy zgłaszać do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Zamykam…
Głos z sali: Senator Bisztyga złożył…
Marszałek Bogdan Borusewicz: Aha, tak jest. Dla porządku informuję, że senator Bisztyga złożył swoje przemówienie do protokołu.
(Wesołość na sali)
Marszałek Bogdan Borusewicz: Zamykam dyskusję. Panowie Senatorowie, nie można sobie stroić żartów z pracowitości senatora.
Senator Władysław Dajczak: Gdyby pan marszałek informował o tym, że nie złożył, byłoby prościej.
(Wesołość na sali)


Wicemarszałek Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo. Jest mały problem. Słyszę, że trzeci…
Senator Sławomir Kowalski: Z senatorem Rulewskim.
Wicemarszałek Grażyna Sztark: Jest taki mały problem pod tytułem Jan Rulewski, poszukiwany, poszukiwana. Może uda nam się z nim skontaktować. Tu czasami słychać, że pan senator rozmawia przez telefon, ale teraz nie… Spróbujmy raz jeszcze, bo nie wypada, żeby na zakończenie karę…

Proszę państwa, z przykrością ogłaszam dwuminutową przerwę techniczną na poszukiwania. Gdyby ktoś zidentyfikował miejsce, w którym przebywa nasz drogi senator…
(Rozmowy na sali)


Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Dziękuję bardzo. Pan marszałek Romaszewski jako sprawozdawca drugiej mniejszości połączonych komisji.
Senator Zbigniew Romaszewski: Jakiej mniejszości?
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Ja nie wiem, tam były znowu dwie mniejszości, to już chyba było przed południem. Ja nie wiem, czy dwie mniejszości razem stanowią większość? Ale…
Senator Zbigniew Romaszewski: Ja przepraszam bardzo, ale nasza mniejszość stanowiła większość…
(Wesołość na sali)
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: …było 4:4. Ostatnio było 4:4, jak pan twierdzi, Panie Senatorze.
Senator Zbigniew Romaszewski: A teraz jest 4:4 plus.
Wicemarszałek Marek Ziółkowski: A ten plus to skąd?
Senator Bohdan Paszkowski: A tak po prostu.
(Wesołość na sali)


Senator Stanisław Jurcewicz: A tak na marginesie, nie wiedziałem, że będę miał zaszczyt jako sprawozdawca zakończyć tę kadencję.
Głosy z sali: Jeszcze nie.
Senator Stanisław Jurcewicz: Jeszcze nie?
(Wesołość na sali)
Senator Stanisław Jurcewicz: To nie będę miał. Dziękuję za uwagę.