Ja

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SiEmKA! FitTaJ Na MoJeej StrOnCe! OpOfFiEm cI TerAss CoSh o SoBiE, KcEsH?

AlE NaJPJerFf MooJa SuODzIooDkA GalEriA, KiSS :*

JA]{A JeStEm[edytuj]

Je$tem $HaLoOnA=P $chyff!ołoffa=P $pontan!cHna=P romantycHna=P oOoparta=P c!ekaffa=P $moOotna loOob!en $!en śm!ać=P $łoOocham techna=P $ChcHera=P otfarta=P $pokoI!na=P n!ep$Cheff!dyffalna=P energ!cHna=P ffe$oła=P opanoffana=P h!$terycHna=P n!e $łoOocham techna=P no$Che rOO$fhooffe glany=)=] loOob!em: $!edz!eć na GG ! z $pendzać cHa$ z mo!m! z!Omkam! (po$tRø :*:*)=P ffygłoOop!ać $!em=P p!ff$ko=P !moł boI!$ <3 :* zff!e$ChacHk!=P $ChoOokam k$!enc!a z baI!k! ! n!c o $ob!e n!e nap!$Chen=P ale I!e$chel! napraffden chce$Ch mn!e poznać=P to zgadn!I! moI!e GG=)=]

ChEgo NiE LuBi3m[edytuj]

KŁAMSTWA!1!!1!!1!!1! $ChKOŁY=P lekCJ!=P GrochÓWK!=)=]=)=]=)=] Bleee=P BUdz!Ć S!en RAno DO $ChKOŁy=P NAoOoCZYc!eLI=P marUDZen!a=P ZdraDy=P dffoOol!cIoOffych $Chmat=P facetuUff=P ktuUrym zale$chy na tym=P $cheby poderffać la$ken=P zal!cHyć ! zo$taff!ć=)=]=)=]=)=] Ma$$$akra=P k!edy ktoś guUffno ff!e ! $!e madroOoI!e!1!!1! $Chmaty ktora oOo mn!e teraz m!e$Chka ze $ffo!m $ynalk!em=P poOo$tych pan!enek=P n!E C!ErPIĘ PErFIDnYCh=P DffUL!COffYcH I ZAkłAMAnYch O$ÓB!1!!1!!1!!1! PedOF!L!=P $tArYh lUdZ!! ($Om pOmArShcZen! zAl !1!) Ludzi ktÓrzy SpEcJaLnIe!! stawiaja mi 1 N!3 Naffidz3m TegGo x/

NoO ! hMm... pOomy$lmMy??

WyYmMasChonYy pArtTneEer[edytuj]

K!$$*.........*K!$$*
K!$$*.......*K!$$*
K!$$*.....*K!$$*
K!$$*...*K!$$*
K!$$**K!$$*
K!$$*...*K!$$*
K!$$*.....*K!$$*
K!$$*.......*K!$$*
K!$$*.........*K!$$*

........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*
........*K!$$*

.........*K!$$*
...*K!$$*...*K!$$*
.*K!$$*.......*K!$$*
...*K!$$*......*K!$$*
......*K!$$*
...........*K!$$*
K!$$*......*K!$$*
.*K!$$*.......*K!$$*
...*K!$$*...*K!$$*
.........*K!$$*


.........*K!$$*
...*K!$$*...*K!$$*
.*K!$$*.......*K!$$*
...*K!$$*......*K!$$*
......*K!$$*
...........*K!$$*
K!$$*......*K!$$*
.*K!$$*.......*K!$$*
...*K!$$*...*K!$$*
.........*K!$$*

Je$teś zagoOob!ony?[edytuj]

Je$chel! I!e$teś na tyle zagoOob!ony ffe ff$puUłcHe$nym śff!ec!e=P $che aby odnaleźć $ffoI!e praffdz!ffe JA zagląda$Ch do Non$en$oped!!=P to lep!eI! od razoOo zamkn!I! p$Cheglądarken=P odłuU$ch ten $chyletken ! poproś mamoOo$!en o adre$ I!ak!eI!ś dobreI! poradn! p$ycholog!cHneI!=)=]
W$tydz!$Ch $!en? MamoOo$!a C!en n!e rozoOom!e? No=P dobra to !nacHeI!=)=]

 • ZruUb cIoOś z tym ocHoplą$em=P bo to pa$koOodn!e ffygląda=)=]
 • Odetchn!I! głenboko=)=] Dffadz!eśc!a t$Chy razy=)=] CzemoOo dffadz!eśc!a t$Chy? Kto toOo I!e$t śff!rem=P I!a cHy ty? Morda ff koOobeł ! $łoOochaI!=)=]
 • Za$tanuUff $!en I!ak ma$Ch na !m!en=)=]
 • W!em=P $che to za troOodne=)=] Weź kalenda$Ch ! ffyb!e$Ch I!ak!eś=P ktuUre c! $!en podoba=)=]
 • Jak n!e mo$che$Ch $!en zdecydoffać=P ffyb!e$Ch NepomoOocen=)=]
 • MuUff!łem $chebyś odło$chył tego I!abola? N!e? No to odłuU$ch=)=] * P$Che$tań płakać=P bo n!e bendz!e$Ch ff!dz!eć l!terek=)=]
 • Wy$markaI! no$=)=]
 • Ooo śl!cHn!e=P ffłaśn!e tak=)=] ToOo ffkleI! $ffoI!e zdI!enc!e
           tU
           
           wKlEj 
           
           SwOjE
      
          zdJęCiE   
 • Jak n!e ma$Ch zdI!enc!a=P to ffeź loOo$terko=)=]
 • N!e ruUb głoOop!ch m!n=)=]
 • P$Chec!e$ch c! poff!edz!ałem!1!
 • N!e rob!$Ch? No to I!oOo$ch faktycHn!e n!e I!e$t dob$Che=)=]
 • Popat$Ch ff loOo$terko=)=]=)=]=)=] N!e=P n!e p$ChykleI!aI! go do mon!tora!1!!1!!1!
 • O rany=)=]=)=]=)=] No ff!enc popat$Ch ff loOo$terko ! poff!edz $ob!e głośno:

JESTEM NEPOMUCEN=)=]

 • Poffta$ChaI! to tak dłoOogo a$ch ff to oOoff!e$Chy$Ch=)=] InacHeI! n!gdy n!e ffyI!dz!e$Ch z Matr!k$a=)=]
 • Kto$ tutaj mn!e n!e $łuCha
 • ffeź to głup!e loOo$terko =)