FotoŁowca 2020
Pochwal się swoim zdjęciem w FotoŁowcy – konkursie fotograficznym na najzabawniejsze zdjęcie wszechinternetów!

Nonsensopedia:GrafoManiak

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

GrafoManiak – konkurs pisarski, zainicjowany w 2010, prowadzony dwa razy do roku (sesja letnia i zimowa). Głównym jego celem jest redukcja stron z listy potrzebnych, wyławianie talentów, ocena stylu i szkolenie warsztatu redakcyjnego.

Zasady[edytuj]

Każda kolejna edycja konkursu ma niezmiennie (rzadko zmieniane) zasady.

 1. Łączny czas trwania konkursu to trzy tygodnie. Zwyczajem przyjęło się rozpoczynać go w ostatnią niedzielę miesiąca. Pierwsze dwa tygodnie to czas na napisanie artykułów, a w ostatnim, trzecim tygodniu ocenia się artykuły.
 2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: najpotrzebniejsze (pierwsza trzysetka z listy potrzebnych), wiedza powszechna, niszowe.
 3. Oceny dokonują sędziowie – po trzech na każdą kategorię. Sędzią zostaje użytkownik, który wyraził chęć brania udziału w ocenianiu kategorii, jaką wybrał, w odpowiednim wątku na forum.
 4. Sędzia nie może pisać artykułu do kategorii, w której sędziuje. Gdy sędziuje wszystkie kategorie – nie może brać udziału w całym konkursie.
 5. W przypadku, gdy jeden z sędziów nie dokona oceny na czas, a termin upływa, wzywany jest rezerwowy sędzia, który dokonuje oceny w ciągu dnia ogłoszenia wyników. Przekroczenie tego dnia jest równoznaczne z nieuwzględnieniem oceny sędziowskiej i przeliczenie wyniku z zebranych danych.
 6. Sędzia rezerwowy nie może brać udziału w żadnej kategorii – w celu wyeliminowania zbieżności, jakie opisuje punkt 4. niniejszych zasad.
 7. Zmiany w tekście artykułu dokonuje jedynie jego autor – wszelkie poprawki, nawet drobne, niebędące umieszczone z konta twórcy będą wycofywane.
 8. Wybór tematu dokonuje się metodą kto pierwszy, ten lepszy. Dwie osoby nie mogą pisać jednego hasła.
 9. Artykuł zostaje automatycznie zdyskwalifikowany, jeśli autor w ciągu dwóch tygodni nie umieścił go w swoim brudnopisie (bądź innej podstronie usera).
 10. W przypadkach ewidentnego naruszenia punktu 7. niniejszych zasad artykuł może zostać zdyskwalifikowany.
 11. Inne przypadki dyskwalifikacji mogą dokonywać sędziowie na wniosek jednego z nich, podejmując decyzję w głosowaniu jawnym większością bezwzględną przy głosowaniu całego składu sędziowskiego (włącznie z sędzią rezerwowym). Głosowanie odbywa się na forum, w wątku zbiorczym dla kandydatów na sędziów.
 12. Artykuły niedokończone nie mogą zostać poprawione w chwili, gdy mija termin składania gotowych prac konkursowych.
 13. Zapisów dokonuje się na odpowiedniej stronie, przy czym zapisać się można w każdej chwili, nawet na godzinę przed zakończeniem części pisarskiej.
 14. Autor artykułu może wycofać się z konkursu w każdej chwili, za wyjątkiem okresu oceniania – wtedy prace automatycznie przechodzą do oceny.
 15. Sędziowie dokonują oceny za pomocą {{Pee Review Table}} w poszczególnych kryteriach, wystawiając oceny w skali dziesięciostopniowiej. Sędziowie nie mogą wystawić oceny cząstkowej niższej niż 0 (ujemnej), bądź wyższej niż 10. Maksymalna suma punktów z oceny jednego artykułu wynosi 50.
 16. Miejsce w klasyfikacji generalnej wylicza się wg wzoru na procent: 2(s1 + s2 + s3)/3 gdzie s1, s2 i s3 to oceny sędziów.
 17. Procent zaokrągla się zawsze w dół, podając go z dokładnością do jedności (bez przecinków).
 18. W przypadku remisu w klasyfikacji generalnej artykuły o podobnym procencie zajmują to samo miejsce ex aequo.
 19. Zwycięskie artykuły to te, które uplasowały się na pięciu pierwszych miejscach.

Problematyka oceniania[edytuj]

Podczas trwania czwartej edycji konkursu (14 czerwca 2012) dostrzeżono błędy w przeliczaniu ocen sędziowskich na kolejne zajmowane miejsca. Problem rozpoczyna się, gdy artykułów w każdej kategorii nie jest tyle samo, a co za tym idzie, punkt przyznany w jednej kategorii nie jest równoważny punktowi w innej.

Problemu nie było w dwóch pierwszych edycjach ze względu na łączenie trzech kategorii w jedną, co upraszczało złożoność wyliczeń. W trzeciej edycji tylko jedna kategoria miała jeden artykuł do oceny mniej niż pozostałe, co nie wpłynęło zbyt znacznie na klasyfikację generalną. W czwartej edycji dysproporcje ilości artykułów punktowanych spowodowały wykrycie błędów dotychczasowo sprawdzającego się dobrze systemu.

Od nowej edycji artykuły będą oceniane tylko i wyłącznie przy użyciu {{Pee Review Table}}. Przy jego pomocy punktacja będzie sprawiedliwa niezależnie od ilości artykułów w poszczególnych kategoriach.

Zmiana zasad wchodzi w życie od nowej edycji (lex retro non agit).

Dotychczasowe edycje[edytuj]

 • 2010 (pierwsza edycja; 19 października – 13 listopada)
 • 2011 (druga edycja; 15 maja – 6 czerwca)
 • 2011 (II) (trzecia edycja; 27 listopada – 18 grudnia)
 • 2012 (czwarta edycja; 27 maja – 17 czerwca)
 • 2012 (II) (piąta edycja; 25 listopada – 16 grudnia)
 • 2013 (szósta edycja; 26 maja – 16 czerwca)