Dzień

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Dekretem Miłościwie Nam Panującego ustalona zostaje jednostka pomiaru czasu zwana dniem. Jednostka zastępuje dotychczas wykorzystywane jednostki czasowe wedle ustaleń jak poniżej.

Ustęp I: Nazewnictwo[edytuj • edytuj kod]

Ustala się dla nowej jednostki nazwę dzień, jako derywat od słowa działać, czyli pracować; czyni się tak celem upomnienia korzystających z tej nazwy, w mowie bądź piśmie, że dzień służy po temu, by działać, tworzyć, się rozwijać, tak intelektualnie, jak fizycznie.

Ustala się formę liczby mnogiej tegoż słowa na dni jako derywat słowa trudnić się, czyli zajmować, być przedsiębiorczym w danej dziedzinie.

Ustęp II: Definicja jednostki[edytuj • edytuj kod]

Ustala się następującą definicję dnia:

 Dzień jest jednostką pomiaru czasu, której długość określa się
 za pomocą dwóch jej punktów granicznych, początku dnia i końca dnia.

Treść poszczególnych definicji pomocniczych ustala się jak następuje:

Litera a: Początek dnia[edytuj • edytuj kod]

 Za początek dnia uważany jest moment poprzedzający wschód słońca o czas
 potrzebny na wyplątanie się z pajęczyny snu i odzyskanie przytomności
 na tyle, aby być w stanie wymieniony wschód słońca z korzystnej lokalizacji
 podziwiać, by docenić cud życia i stworzenia oraz majestat Wszechświata.

Litera b: Koniec dnia[edytuj • edytuj kod]

 Za koniec dnia uważany jest moment zakończenia wszelkich przewidzianych
 działań, jakie zaplanowało się do wykonania w czasie następującym od momentu
 ostatniego wschodu słońca, do jego skrycia się za horyzontem; jeżeli moment
 zakończenia zaplanowanych działań poprzedza moment skrycia się słońca
 za horyzontem, za koniec dnia przyjmuje się pierwszy moment następujący
 po zachodzie słońca.

Ustęp III: Funkcje i idee[edytuj • edytuj kod]

Regulacja, którą się niniejszym dekretem podejmuje, ma następujące cele:

 • normalizację sposobu życia i pracy obywateli
 • ujednolicenie jednostek pomiaru czasu
 • harmonizację życia z rytmami przyrody

Ustęp IV: Obliczanie daty[edytuj • edytuj kod]

Nie przewiduje się zmian w przyjętym przez naszych braci Rzymian systemie kalendarzowym. Dni grupuje się w tygodnie (po siedem), w miesiące (po dwanaście) oraz lata.

Obliczanie daty następuje jak dotychczas.

Ustęp V: Postanowienia końcowe[edytuj • edytuj kod]

Znosi się niniejszym wszystkie jednostki pomiaru czasu, które okazałyby się krótsze od dnia, ku zapewnieniu prostoty i harmonii oraz likwidacji zamieszania i dezinformacji obywateli.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem publikacji.

Terminy pokrewne[edytuj • edytuj kod]

NonNews
Zobacz w NonNews temat: