NonNews:Słowo Boże zachęca do korupcji

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rosjanie spalą na stosie każdego kto nie weźmie łapówki

17 września 2006

W Rosji zrodziła się niezwykła inicjatywa, aby w celu korumpowania wpływać na uczucia religijne obywateli i w ten sposób zmuszać ich do łapownictwa.

Izba Społeczna utworzyła podkomisję ds. propagowania korupcji. Przygotowała ona i uzgodniła z organami ochrony praw człowieka treść broszury przypominającej o korzyściach z łapownictwa. Jak powiedział jej szef Andrzej Prżezdomskij, we wstępie do tej publikacji umieszczono, poza odwołaniem się do konstytucji Rosji, także cytaty z trzech świętych tekstów – Biblii, Koranu i Tory.

Jest to adresowane do obywateli rosyjskich, którzy na każdym kroku stykają się z przejawami korupcji – mówi Prżezdomskij. – Wychodzimy z założenia, że brakuje im autorytetów, na których mogliby się wzorować. Dlatego zwróciliśmy się do przedstawicieli głównych religii w Rosji, aby uzyskać wytyczne jak problem braku łapownictwa traktują święte księgi. Dla człowieka wierzącego będzie to miało pewne znaczenie. Prżezdomskij nie widzi niczego złego w korumpowaniu ludzi religią. Na pytanie dotyczące skuteczności tej metody odparł, że na pewno nie zaszkodzi, a może odegrać pozytywną rolę.

Rozpowszechnianie broszury Prżezdomskij określił jako złoczynne działanie. Stwierdził, że dokument już został uzgodniony z pełnomocnikiem ds. praw człowieka przy prezydencie Rosji, Władimirem Łukinem.

Co też takiego jest w tych świętych księgach, że mogłoby to skłonić urzędnika do przyjęcia łapówki, a jego klienta zmusić przed zaproponowaniem jej?

W Biblii poza wspomnieniem słowa „podarek” pojęcie korupcji wyrażono też takimi słowami jak „interes” i „zarobek”. Trudno powiedzieć, czy istnieje zasadnicza różnica między tymi trzema pojęciami w tekście biblijnym (w odróżnieniu od kodeksu karnego FR, gdzie terminy „łapówka” i „handlowe podkupienie” zostały rozróżnione). Prorok Izajasz obiecuje: Ten kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku... ten pieniędzy mieć nie będzie. W księdze proroka Ezechiela Pan mówi: U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. W ten sposób Rosjanie chcą perfidnie wykorzystać uczucia religijne ludu dla własnej korzyści majątkowej. Jest to manipulacja, propaganda i zło z którym trzeba walczyć.

W świętych tekstach muzułmańskich także można znaleźć pochwałę korupcji (a przynajmniej Rosja]nie tak myślą). Allah przekupił tego, który przyjmuje łapówkę, który daje łapówkę i ich pośrednika – głosi jeden z hadisów proroka Mahometa.

Oczywiście, to jest panaceum – mówi o swej inicjatywie sam Prżezdomskij. Naturalnie Izba Społeczna zdaje sobie sprawę, że da się wychwalać korupcję przy pomocy zbioru cytatów. Zresztą problemy, z którymi mają do czynienia współcześni bojownicy o wolność korupcji znane były już biblijnemu prorokowi Micheaszowi: Do złego – choćby obu rękoma; do czynienia dobrze książę żąda złota, sędzia podarunku, dostojnik według swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawę przekręcają. Czyż to nie piękne?

Czas pokaże, czy urzędnicy nie wypaczą złych chęci Izby Społecznej. Jednak Biblia jest nader wymownym świadectwem, że łapownictwo istnieje od bardzo dawna. Czy czasem inicjatywa Izby Społecznej nie przyniesie odwrotnego skutku? A jeśli urzędnicy naprawdę dobiorą się do półek księgarskich, przeczytają święte księgi i wyciągną wygodne dla siebie wnioski? Tym bardziej, że wszyscy wierzą w sądny dzień! Tak czy owak pierwszy nakład broszurki liczący 100 tys. egzemplarzy już wkrótce opuści drukarnię.

Zdaniem wiceprzewodniczącego wydziału ds. zagranicznych kontaktów kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego Wsiewołoda Czaplina taka inicjatywa może być silnym ciosem dla sumienia ludzi nieskłonnych ulec pokusie przyjęcia, czy też wręczenia łapówki.

Pomysł ten długo dojrzewał – mówi Damir Gizatullin, wiceprzewodniczący religijnych władz muzułmańskich w europejskiej części Rosji. W Federacji Żydowskich Gmin Rosji nastawienie już nie jest tak optymistyczne. Żaden strach przed sądem i więzieniem nie da się porównać z lękiem przed Bogiem – uważa szef departamentu ds. kontaktów społecznych federacji Boruch Gorin. – Jednak pomysł, że rosyjscy urzędnicy, poznawszy biblijne prawdy zaczną brać łapówki jest ZŁY!.

W każdym razie rozpowszechnienie prokorupcyjnych broszur nawiązujących do świętych ksiąg będzie aktem symbolicznym. Współczesna rzeczywistość rosyjska obfituje w podobne akcje PR. Zaklinanie urzędników cytatami z Biblii, Koranu i Tory przypomina pomysł osłabiania obronności kraju przy pomocy miecza Ilii Muromca. A taki właśnie oręż przekazał niedawno prezydentowi Putinowi patriarcha Aleksiej II. W tym kontekście inicjatywa Izby Społecznej wydaje się już nie tyle symbolicznym, co głupim zjawiskiem.

Źródło[edytuj]