Nonźródła:Światowa Konfederacja Trafionych Rykoszetem – Statut

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Statut Stowarzyszenia Światowej Konfederacji Trafionych Rykoszetem

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Konfederacja nosi nazwę „Światowa Konfederacja Trafionych Rykoszetem”, w dalszych postanowieniach statutu zwana Konfederacją.
 2. Konfederacja jest zrzeszeniem osób fizycznych, które na skutek przemieszczania się ołowiu przez ośrodek ludzki o dużej gęstości doznały ubytku masy tego ośrodka równemu obwodowi sylwetki ciała lub doznały szkody moralnej na skutek interpretacyjnej pomyłki swata.
 3. Konfederacja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada rozdwojoną osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i środki działania

 1. Celem Konfederacji jest uzyskanie jedności mentalnej wszystkich, którzy stali się jego członkami na skutek przypadkowego postrzału, pomyłki swata lub w rezultacie postrzału udowodnienia nieprawdziwości własnego horoskopu połączonego ze zrujnowaniem swego psychoanalityka i rzuceniem palenia w trybie nagłym.
 2. Konfederacja realizuje swe cele poprzez:
 • walkę z trajektorią lotu wystrzelonej kuli indukującej lot poprzeczny;
 • walkę z trajektorią lotu wystrzelonej kuli indukującej lot sinusoidalny;
 • zakup okularów, ślepych kul oraz karanie swatów swatami;
 • wspieranie finansowe mężczyzn po przejściach;
 • organizowanie prelekcji, paniki i prowokacji,

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Konfederacji mogą być osoby fizyczne po ukończeniu 18 lub ostatniego roku życia.

2. Konfederacja posiada członków:

 • żywych, tj. takich którzy jeszcze nie wiedzą, czy bomba neutronowa szkodzi, przeżywają koszmar lat przestępnych i nie powodują dezaktualizacji powszechnego spisu ludności;
 • martwych (w dalszej części tekstu występujący jako żywi inaczej) tj. takich, którzy mają bombę neutronową zasadniczo gdzieś, nie czują się dłużej oszukiwani przez meteorologów i „jutro” się dla nich spóźniło.;
 • trafionych rykoszetem przez swata, na skutek czego najchętniej pozostawiliby swoje drugie połowy owdowiałymi w kwiecie wieku;
 • honorowych – fryzjer;
 • porządkowych i samoregulujących się – Niewidzialna Ręka Rynku.

3. Członkami Konfederacji nie mogą być nekrofile. Każda demistyfikacja nekrofila zaowocuje dla niego bezpłatną podróżą astralną w jedną stronę.

4. Członkami Konfederacji nie mogą być również eserowcy i mienszewicy, gdyż zostali obdarowani przez Lenina paczką prezerwatyw, którą przesłał mu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

5. Członkowie żywi mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Konfederacji;
 • koloryzowania swoich durnych opowieści z polowania;
 • udziału w spontanicznych wiwisekcjach;
 • zmiany statusu z żywego na żywego inaczej w każdym momencie, także proszący o to Konfederację. Dotyczy to w szczególności trafionych rykoszetem przez swata (patrz punkt czwarty).

6. Członkowie żywi mają obowiązek:

 • zaniechać kpin z członków żywych inaczej. Formy inne zwracania się do nich aniżeli wyżej dozwolone dwie będą surowo karane. Niedozwolone są obelżywe odzywki w stylu denat, hej tam, wesoły truposzu!, chyba kopnęło cię w kalendarz. W przypadku, kiedy członek żywy znał za życia członka żywego inaczej i panowały między nimi wrogie stosunki zabronione są wszelkie obraźliwe uwagi w stylu: „Powiedz mi, czy to te krzaczaste brwi i odstające uszka czyniły cię takim skurwysynem za życia?. Członkowie żywi poszkodowani przez swata mogą spokojnie mówić, że lubią oglądać wschody i zachody, a szczególnie wschody słońca bez ciebie
 • przychodzić na posiedzenia Konfederacji zasmarkani;
 • dbać o przewiewność pomieszczeń;
 • dystrybuowania specjalnych patyczków podtrzymujących brodę członkom żywym inaczej po cenach rynkowych. W przypadku nadużyć finansowych karę wymierzy Niewidzialna Ręka Rynku;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

7. Członkowie żywi inaczej mają prawo:

 • swobodnie spoczywać na krześle i śmierdzieć;
 • zmartwychwstawać w zależności od wagi głosowania;
 • żyć własnym życiem;
 • sprawdzać, czy paralitycy zdrowieją przy ich grobie;
 • do odznaczenia specjalnego orderu białego kamienia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

8. Członkowie żywi inaczej mają obowiązek:

 • milczeć na temat;
 • sprzątać po sobie;
 • utrzymywać stałą temperaturę ciała poniżej 36.6 stopni Celsjusza. W tym celu będą wykonywane okresowe badania termiczne. Wszelkie przekroczenie progu przeciętnej temperatury ciała skutkować będzie wykluczeniem z Konfederacji. Powód: doping.
 • zakupić specjalny patyczek z logiem Konfederacji podtrzymujący brodę. Stosowanie fałszywych patyczków ustawiających i przekręcających twarz powyżej kąta 90 stopni będzie skutkować wykluczeniem z Konfederacji. Powód: arogancja.;
 • władać biegle co najmniej jednym martwym językiem;
 • regulować koszty podróży na zjazdy członkowskie we własnym zakresie;
 • uważnie przypatrywać się dyskusji;
 • opłacać regularnie składki członkowskie.

9. Członkowie trafieni rykoszetem przez swata mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Konfederacji;
 • koloryzowania swoich durnych opowieści z małżeństwa, narzeczeństwa bądź konkubinatu;
 • pisać seksistowskie i szowinistyczne epitafia członkom żywym chcącym zmienić status członka na żywego inaczej
 • odwracać się plecami;
 • kupować członkiniom żywym pod choinkę czajnik lub naczynie żaroodporne;
 • zamęczać poderwane członkinie żywe pytaniami, czy dobrze im było i czy miały orgazm, z dodaniem, że inne członkinie żywe, z którymi sypiał członek trafiony rykoszetem przez swata zawsze go miały i były bardzo zadowolone z jego usług;
 • przychodzenia, jeżeli są niewyćwiczeni i zwiotczali co nieco, w przyciasnych t-shirtach, tak aby wyglądało, iż są dobrze zbudowani;
 • członkinie żywe trafione rykoszetem mogą podkreślać brak fizjologicznych różnic między płciami na ich korzyść.

10. Członkowie trafieni rykoszetem przez swata mają obowiązek:

 • bić się po żebrach, jeżeli tam nie została umiejscowiona rana;
 • być w końcu asertywni;
 • czynnie aprobować ekshibicjonizm manualny;
 • uczestniczyć w posiedzeniach Konfederacji z podłączonym wariografem;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Konfederacji

1. Władzami Konfederacji są:

 • Ślepy Los;
 • Zarząd – 1 ½ wszystkich członków (proporcja ta jest wymuszona zasadą niedyskryminacji członków zdekapitowanych);
 • Monadyczna Komisja Rewizyjna – Niewidzialna Ręka Rynku;

2. Kadencja władz.

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Konfederacji trwa cztery najbliższe odjazdy pociągu Ernest Malinowski relacji WarszawaKraków w dni powszednie o 12:53 i 21:16 z uwzględnieniem konserwacji torów oraz rozważaniami nad leasingiem wagonów z blokadą samoczynną, półsamoczynną i bez blokady. Ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przez podniesienie ręki lub głowy.
 • Członkowie wybrani do Zarządu Konfederacji mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje o niesfałszowanym wydobyciu frazy, nienagannym rytmie intonacyjnym przejazdu przez szerokotorowy rozstaw szyn o parametrach 1675 mm.

3. Uchwały wszystkich władz Konfederacji zapadają przy obecności co najmniej połowy całości członków żywych, członków trafionych rykoszetem przez swata oraz połowy połowy członków żywych inaczej większością głosów członków sprawnie poruszających się na płaszczyźnie intelektualnej (nie wolno mówić na nich jajogłowi!) poprzez obliczenie objętości elipsoidy z zsumowania ich głów, co pozwoli uzyskać półoś urojoną = -1 obligującą do przyjęcia uchwały.

Rozdział V

Przepisy Porządkowe

1. Nad sprawnym działaniem Konfederacji czuwa Niewidzialna Ręka Rynku.

2. Wszelkie podania o włączenie się w tryb regulujący działalność organizacji będą odrzucanie, ponieważ Niewidzialna Ręka Rynku reguluje wszystko sama.

3. Zabronione są kpiny z Niewidzialnej Ręki Rynku. Członkowie o poglądach lewicowych nie mogą jej znieważać pod pretekstem, że jeżeli nie wiadomo, kto wypychał z samolotu ofiary dyktatury w Chile, to z pewnością była to Niewidzialna Ręka Rynku. Członkowie o poglądach prawicowych nie mogą znieważać jej pod pretekstem reżimu Czerwonych Khmerów w Kambodży, twierdząc, że skoro zabrakło tam Niewidzialnej Ręki Rynku, to dlatego, że zastąpiła ją Widzialna Ręka Rynku Wsysająca Pod Ścianę. Konfederacja jest organizacją apolityczną.

4. Na postępowanie Niewidzialnej Ręki Rynku każdy członek organizacji może złożyć skargę, jednakże w braku namacalności fizycznej potencjalnego podmiotu kary wyrok nie zostanie orzeczony aż do odwołania i zmaterializowania się Ręki wraz z obecnością linii papilarnych, co daje rękojmię sprawiedliwego i uczciwego procesu.

Załącznik

Kompozycja paniki

Opera

1. Zdekapitowany członek żywy inaczej użycza Konfederacji na zasadzie grzeczności swoją głowę do wypatroszenia.

2. Do głowy wrzucamy karteczki z nazwami wszystkich oper świata, następnie Niewidzialna Ręka Rynku losuje operę, która będzie celem paniki.

3. Członkowie o umówionym miejscu i czasie stawiają się w wyznaczonym miejscu, hasło wstępu dające możliwość uczestnictwa w akcji brzmi: Po czym poznajesz matkę?.

4. W celu spotęgowania paniki osoby cierpiące na agorafobię będą ubezpieczać budynek od zewnątrz. Właściwe działania operacyjne będą podejmować osoby cierpiące na klaustrofobię.

5. Grzecznie, cicho wyważamy drzwi oraz wybijamy szyby, dostając się do środka.

6. Następnie dokonujemy inwazji na salę spektaklu. Członkowie żywi zajmują loże honorową, członkowie żywi inaczej dolny poziom przywiązani liną holowniczą przez członków żywych, członkowie trafieni rykoszetem przez swata zajmują scenę.

7. Członkowie żywi wydają przez megafon komendę do ataku: Czy pełne patosu ruchy siewcy nie przyprawiają cię o chorobę morską?.

8. Rozpoczyna się atak. Członek trafiony rykoszetem przez swata wyjmuje muszkiet najnowszej generacji, przystawia go do głowy solisty, rytmicznie krzycząc prestissimo, prestissimo (muz. b. szybko)! Solista wypluwa dźwięki z prędkością łamania praw człowieka w Chinach, następnie drugi członek trafiony rykoszetem przez swata wkracza na scenę z wielkim transparentem z napisem Oczy do góry!” zapisanym w jakiejś dużej czcionce np. w nonparelu. Po przebudzeniu widzowie patrzą w górę, gdzie członkowie żywi inaczej udają kremowe plafony.

Następnie członek żywy zarzuca linę holowniczą z członkiem żywym inaczej tak, aby ten stanął twarzą w twarz z solistą, uważając przy tym, by liny nie zarzucić za mocno, a członek żywy inaczej nie wylądował w Krasnojarsku na placu głównym przy fontannie. W chwili, gdy członek żywy inaczej znajdzie się oko w oko z solistą, muszkietowy bierze mikrofon i pyta śpiewaka, czy zna jakichś ludzi, którzy śmierdzą, każąc wymienić ich na głos. Pozostali śpiewacy w przerażeniu uciekają ze sceny. Dalej pałeczkę znów przejmują członkowie żywi, sterując członkami żywymi inaczej tak, aby spoczęli na barkach siedzących widzów na barana. Ci zaczynają uciekać z członkami żywymi inaczej na barana, potykając się o ich ręce, nogi i głowy. Tłum tratuje się nawzajem. Zostają wystrzelone piłeczki kauczukowe indukujące ruch sinusoidalny. Niech skurwysyny przekonają się, co to znaczy oberwać rykoszetem.

Kiedy już zapanuje pełne pandemonium, kulturalnie wychodzimy z opery, żegnając się z widzami i artystami, dziękując za wspólną zabawę.

9. Udajemy się na pustynie, gdzie zostaje przeprowadzony następny atak paniczny. Dlaczego tam? Gdyż Niewidzialna Ręka Rynku musi pokryć koszty wstawienia nowych szyb, a my przedtem wyprodukujemy z piasku niezbędne szkło. Tym samym udowodnimy, iż jesteśmy Konfederacją Honoru.

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]