P0k3m0nI45+E pI5m0

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

P0k3m0nI45+E pI5m0 – t0 pI5m0 p0keM0noooff. P0kem00ny o0sChyF4j0M g0 D0 k0MoOn1|<4<JJI mIeNd2Y s0bA. :* =)))

p0X3m0nI45t3 p@a5m0 N4 n()n53N50p3DiJi

W5r00d p0k3moNoOpH sOm mN13J & b4r|)2i3J b13G1I VV oOscHyV4nJ0o P0k3m0nI45+E9o pI5m4. <przytul>

PcsHy|{14dY r00rZn4cH Po2i()moOpH zAaAw4N50vv4N!4 p0k3mOnooV[edytuj • edytuj kod]

 1. Mam super bloga! Skomentujesz?
 2. Mam super blogaska! Skomentujesz?
 3. Mam sóper blogaska! skomętójesz?
 4. Mam soopeR bloGaska! SKomentooiesh?
 5. mAm soOopEr bLogaSka!1! SkomentoOoiiesh?
 6. maM sŁIit bLoGAska !11!~ SKomEntuiEesh /?
 7. MaM $oOoPer b1oGa$kA!1! SkMmeNtoOoI!e$Ch? :-* :@
 8. M4M 5vP3R bL()645|<4! 5|<()M3Ntv_|3$H?
 9. |\/|@|\/| $()()P€R 8|_()G@$|<@!i! $|<()|\/|€|\|+ooJ€$|-|???
 10. |\/|/\nn 50o|3(!0 |3|_()(-45(,)!!!!!!111111111111\/\/@/\/uu/\|\|_|3|)3/\/! 2(|{()/\/\3|\|+()0!35/-/?????????????????////////////0()[|<05'/\/33(|{?
 11. |\/|44|\/| ZzZZzZzzZz44|333bBB|shSHsHTTTTT33Gg00 BbB|_000GGaśŚu|\|/-\<<c{zzzZzzzkkKKAAAAAAAAAaaAaAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!111111!!!!!!!jedenjeden!!!!!!!jedenascie!!!!11!11!!stojedenascie!!!!1!!1!11!1milionstotysiecystojedenascie !!!!1!!1! ZZZsszszszzKkKkKOooO000o0o0o0o0000o0o()()()()tTTTttttttuUUu\/\/\/JJJJjjjj333333shshshshsSHSHszsSG!!!!!!!??!?!?@!?!?@?!@/6?*&?^?(**^(?8(?)??))_?_+?8?^%$#!?12345