Pomoc:Dobieranie licencji grafik

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Pomoc / Moderacja / Dobieranie licencji grafik

W niniejszej stronie zawarto pomoc, w jaki sposób opisać licencję grafiki. Aby poprawnie określić licencję, najpierw należy posiadać wiarygodne źródło pochodzenia grafiki. Jeżeli nie mamy źródła albo źródło jest niewiarygodne, plikowi należy przypisać szablon {{nolic}}.

Sposób przypisywania licencji będzie się nieco różnił w zależności od tego, z jakim rodzajem grafiki mamy do czynienia.

Zdjęcia i rysunki[edytuj • edytuj kod]

Za zdjęcia uważa się wszystkie pliki wykonane w sposób fotograficzny, które nie zostały poddane obróbkom graficznym, nie licząc retuszu bądź skalowania. Za rysunki rozumie się tutaj wszelkie twory graficzne narysowane, namalowane czy napisane dowolną techniką, klasyczną lub cyfrową. Charakterystyczne pod względem przypisywania licencji zdjęciom i rysunkom jest to, że dzieła te posiadają jednego, dobrze określonego autora, dlatego nadawanie im licencji jest stosunkowo łatwe. Jeżeli posiadamy wiarygodne źródło pochodzenia fotografii bądź obrazu, przypisujemy licencję w następujący sposób:

 • Jeżeli grafika była opublikowana z zaznaczeniem licencji na samej grafice (np. w postaci znaku wodnego) albo na stronie publikacji, przypisujemy jej licencję taką, jaka została podana.
 • Jeżeli zaznaczona na grafice licencja jest inna od podanej albo grafika została opublikowana w różnych miejscach na różnych licencjach (we wszystkich przypadkach przez właściwego autora), to przypisujemy najmniej restrykcyjną licencję z podanych.
 • Jeżeli nie ma informacji o licencji ani na grafice, ani na stronie publikacji, należy przypisać licencję zgodną z zasadami portalu, na którym zostało opublikowane zdjęcie. Zazwyczaj informacja ta znajduje się w zakładkach Zasady użytkowania (Terms of use) albo Prawa autorskie (Copyrights).
 • Jeżeli nie ma żadnych informacji nt. zasad użytkowania grafiki, grafice przypisuje się licencje {{copyright}}. Wyjątek stanowi grafika, której autor zmarł 70 lat temu (lub spełnia inne, specyficzne reguły prawne), wówczas przypisuje się licencje {{PD}}.
 • Jeżeli grafika na Nonsensopedii jest autorska, wówczas używa się szablonu {{self}} i w parametrze wpisuje się szablon odpowiedniej licencji, jaką podał autor.
 • Jeżeli autor zdjęcia autorskiego nie podał licencji lub podał niewolną licencję, przypisuje się licencję taką, jaką Nonsensopedia miała w momencie wgrywania (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 od 19 czerwca 2009 roku, przed tą datą GNU FDL). Używa się przy tym szablonu {{domniemanie}}, używając w parametrze lic odpowiednią licencję.
 • Jeżeli portal nie posiada ściśle zdefiniowanych zasad publikacji grafik, ale zezwala tylko na publikację materiałów wolnych (np. Uncyclopedia), grafice pierwotnie tam opublikowanej przypisuje się licencję zgodną z licencją materiałów tam publikowanych w momencie wgrywania pliku, używając szablonu {{domniemanie}}, w parametrze lic wpisując odpowiednią licencję, a w parametrze poch w dopełniaczu nazwę portalu, z którego grafika pochodzi.
 • Jeżeli zdjęcie przedstawia obraz, rysunek, tekst lub inny utwór nie podpadający pod panoramę (zobacz: wolność panoramy) i fotografia ta nie posiada charakteru twórczego (jest jakby skanem), zdjęciu przypisuje się taką licencję, jaką posiada fotografowane dzieło.
 • Jeżeli grafika, rysunek bądź ikona składa się jedynie z prostych znaków geometrycznych i liter, nie podlega ochronie prawom autorskich i zaliczania jest do domeny publicznej poprzez odpowiedni szablon: {{PD-textlogo}}, w zależności od tego, co przedstawia. Jeżeli autorem takiej grafiki jest Nonsensopedysta, warto użyć także szablonu {{self}}.

Przykłady[edytuj • edytuj kod]

Kolaże i fotomontaże[edytuj • edytuj kod]

Wszelkiego rodzaju kolaże i fotomontaże mają tę wspólną cechę, że ich licencja zależy zarówno od licencji części składowych, jak i licencji nadanej przez autora przeróbki.

 • Jeżeli autor przeróbki zastrzega sobie prawa autorskie albo nic o nich nie wspomina, grafikę należy traktować jako niewolną (czyli dodać szablon {{copyright}}). Wyjątek może stanowić sytuacja, w której autor używa składowej grafiki z zastrzeżeniem Na tych samych warunkach, wówczas wkład pracy fotomontażysty musi być na tej samej licencji, co używana grafika.
 • Jeżeli autor grafiki udostępnia swój wkład pracy na wolnej licencji oraz wszystkie elementy składowe również są na wolnych licencjach, wówczas grafice przyznaje się wolną licencję zgodną z nadaniem autora (i warunkami dyktowanymi przez części składowe, jeżeli zawierały warunek Na tych samych warunkach).
 • Jeżeli chociaż jedna grafika składowa jest niewolna, to fotomontaż jest niewolny. Jeżeli autor chce jednak opublikować taki fotomontaż na wolnej licencji, może użyć szablonu {{copydown}} i w parametrze lic wpisać żądaną licencję.
 • Jeżeli autorem z sytuacji powyższej jest nonsensopedysta, używa on szablonu {{self}}, wpisując oprócz standardowego szablonu licencji także parametr z wartością kolaż=1.
 • Zasady autorstwa i domniemania autorstwa (czyli stosowanie szablonów {{self}} oraz {{domniemanie}}) stosuje się jak do zdjęć i rysunków, przy czym autorstwo dotyczy autora miksu, a nie części składowych kolażu.
 • Jeżeli fotomontaż dotyczy prostych znaków geometrycznych i elementów typograficznych, grafikę taką zalicza się do domeny publicznej. Jeżeli jednak autorem takiego montażu jest nonsensopedysta, symbolicznie pozwala mu się nadać odpowiednią wolną licencję, przy czym użytkujący mogą ją w praktyce ignorować. Jeżeli autor-nonsensopedysta nie nadał licencji, wstawia się oznaczenie domeny publicznej.

Przykłady[edytuj • edytuj kod]

Zrzuty ekranu[edytuj • edytuj kod]

Zrzuty ekranu (screenshoty) obejmują wszelkiego rodzaju fragmenty stron internetowych czy programów.

 • Zrzutom ekranu przypisuje się taką licencją, jaką posiada oprogramowanie oraz treści, które screenshot przedstawia. Do screenshotów niewolnych stosuje się {{screenshot}}, zaś do wolnych {{free screenshot}}.
 • Do zrzutów ekranu z Nonsensopedii przed 2019, innych stron Wikii bądź Wikipedii stosuje się specjalne szablony {{screenshot-wikia}} oraz {{screenshot-wikipedia}}.
 • Jeżeli na zrzucie ekranu widnieją kilka programów lub stron, sumarycznie screenshotowi przypisuje się licencję taką, jak najbardziej restrykcyjna licencja elementu składowego.
 • Przerobione screenshoty traktuje się jak fotomontaże, w którym elementy składowe mają licencję jak oprogramowanie, na których funkcjonują.
 • Jeżeli screenshot nie jest montowany, ale ukazuje jakieś wyjątkowe zachowanie się oprogramowania, a więc zrobienie takiego zrzutu ekranu jest rzeczą wyjątkową, daje się szansę autorowi na zaznaczenie swojego wkładu. Wówczas należy użyć oznaczenia {{self|{{screenshot}}}} i w opisie zaznaczyć, na jakiej licencji chciałoby opublikować się swój wkład.

Przykłady[edytuj • edytuj kod]