Pomoc:Formatowanie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Pomoc / Dla edytorów / Formatowanie

Na tej stronie Pomocy znajdziesz informacje o tym, jak formatować tekst na Nonsensopedii. Jeśli szukasz stron opisujących inne elementy wikitekstu (grafiki, tabele, filmy, linki), zajrzyj do sekcji Zobacz też.

Akapity[edytuj • edytuj kod]

Przykłady akapitów i nowych linii
Wpisujesz Otrzymujesz

Słowo pierwsze
Słowo drugie
Słowo trzecie

Słowo pierwsze Słowo drugie Słowo trzecie

Wiersz pierwszy <br />
Wiersz drugi <br />
Wiersz trzeci <br />
Wiersz czwarty <br />

Wiersz pierwszy
Wiersz drugi
Wiersz trzeci
Wiersz czwarty

<poem>
Wiersz pierwszy
Wiersz drugi
Wiersz trzeci
Wiersz czwarty
</poem>

Akapit pierwszy

Akapit drugi

Akapit trzeci

Akapit czwarty

Akapit pierwszy

Akapit drugi

Akapit trzeci

Akapit czwarty

Znaki nowej linii (entery) w źródle strony nie pokrywają się z kolejnymi liniami w tekście.

 • Pojedynczy enter w źródle jest traktowany jako jedna spacja (odstęp) w artykule.
 • Podwójny enter w źródle oznacza akapit – służący do rozdzielania dwóch myśli (wątków) w tekście jednej sekcji.
 • Jeżeli chcesz wymusić rozpoczęcie nowej linii, możesz zrobić to na dwa sposoby:
  • Wstawiając znacznik <br /> w miejscu, gdzie ma się rozpocząć kolejny wiersz.
  • W przypadku konieczności wymuszenia wielu nowych linii pod rząd tekst można wsadzić między znaczniki <poem> i </poem> – każdy enter wewnątrz tych znaczników będzie odpowiadał kolejnemu wierszowi w tekście.


Śródtytuły (nagłówki)[edytuj • edytuj kod]

W hasłach możemy stosować cztery poziomy śródtytułów, sygnalizowane odpowiednią liczbą znaków równości.

 • Aby utworzyć sekcję, należy umieścić na jej początku jej nagłówek. Robimy to, umieszczając tytuł sekcji pomiędzy dwiema parami znaków równości: == Tytuł sekcji ==. Należy pamiętać, że w tej samej linii nie może się znajdować nic innego.
 • W podobny sposób wstawiamy nagłówki podsekcji, jednak dla każdego kolejnego stopnia zagnieżdżenia dokładamy po jednym znaku równości w obu parach: === Tytuł podsekcji ===. Podsekcja musi znajdować się wewnątrz sekcji, więc nagłówka podsekcji nie można umiejscowić przed pierwszym nagłówkiem sekcji.
 • Spis treści (Table of Contents) domyślnie pojawia się pod pierwszym nagłówkiem sekcji w artykule, o ile ów się pojawia, spisy treści nie są wyłączone w preferencjach użytkownika, nie został wyłączony w artykule przez użycie przełącznika __NOTOC__ lub przemieszczony przy użyciu __TOC__.
 • Jeżeli nagłówek sekcji ma być elementem szablonu, na przykład dyskusji użytkownika, wtedy zamiast znaków równości używamy znaczników HTML: <h2>Tytuł sekcji</h2>, <h3>Tytuł podsekcji</h3> i tak dalej, za każdym razem zwiększając cyfrę w znaczniku o jeden. Usunie to przycisk „edytuj” z nagłówka sekcji, którego kliknięcie otworzyłoby okno edycji nie sekcji dyskusji, lecz samego szablonu. Te znaczniki nie muszą mieć osobnej linii.
Przykłady sekcji
Wpisujesz Otrzymujesz
== Tytuł sekcji ==

Tytuł sekcji[edytuj • edytuj kod]

=== Tytuł podsekcji ===

Tytuł podsekcji[edytuj • edytuj kod]

==== Tytuł podsekcji drugiego stopnia ====

Tytuł podsekcji drugiego stopnia[edytuj • edytuj kod]

===== Tytuł podsekcji trzeciego stopnia =====
Tytuł podsekcji trzeciego stopnia[edytuj • edytuj kod]
<h2>Tytuł sekcji nieedytowalnej</h2>

Tytuł sekcji nieedytowalnej

<h3>Tytuł podsekcji nieedytowalnej</h3>

Tytuł podsekcji nieedytowalnej

<h4>Tytuł podsekcji nieedytowalnej drugiego stopnia</h4>

Tytuł podsekcji nieedytowalnej drugiego stopnia

<h5>Tytuł podsekcji nieedytowalnej trzeciego stopnia</h5>
Tytuł podsekcji nieedytowalnej trzeciego stopnia

Wyróżnianie pisma[edytuj • edytuj kod]

Fragmenty tekstu znajdujące się w artykule mogą być wyróżniane na wiele sposobów – poprzez zmianę wyglądu liter go tworzących.

Kursywa[edytuj • edytuj kod]

Kursywa (tekst pochylony) jest tworzona przez wkładanie tekstu pomiędzy dwie pary apostrof: ''.

 • Jeżeli chcemy by tekst pisany kursywą miał długość kilku linii, to wewnątrz apostrof tekst dodatkowo otaczamy parą znaczników HTML-owych: <poem> oraz </poem>.
Przykłady kursywy
Wpisujesz Otrzymujesz
''Ten tekst jest kursywą'' Ten tekst jest kursywą

''<poem>
Ten tekst także jest kursywą
A nawet ma kilka linii!
O, tutaj kolejna
Jeszcze jedną, jeszcze musisz!
</poem>''

Ten tekst także jest kursywą
A nawet ma kilka linii!
O, tutaj kolejna
Jeszcze jedną, jeszcze musisz!

Pogrubienie[edytuj • edytuj kod]

Podstawowym sposobem wyróżniania tekstu jest jego pogrubienie.

 • Tworzone poprzez wkładanie tekstu pomiędzy parę potrójnych apostrof: '''.
 • Tak jak w przypadku kursywy, jeśli chcemy by nasz pogrubiony tekst rozciągał się na kilka wierszy, to wewnątrz apostrof otaczamy tekst parą znaczników <poem> oraz </poem>.
Przykłady pogrubienia
Wpisujesz Otrzymujesz
'''Ten tekst jest pogrubiony''' Ten tekst jest pogrubiony

'''<poem>
Życie nie trwa wiecznie
Ale miłość tak
Nie zostawaj w tyle
Czytaj Fakt!
</poem>'''

Życie nie trwa wiecznie
Ale miłość tak
Nie zostawaj w tyle
Czytaj Fakt!

Podkreślenie[edytuj • edytuj kod]

Kolejnym sposobem wyróżniania tekstu jest jego podkreślenie. Tworzymy je poprzez włożenie tekstu pomiędzy <u> oraz </u>.

Przykład podkreślenia
Wpisujesz Otrzymujesz
<u>Ten tekst jest podkreślony</u> Ten tekst jest podkreślony

Kod[edytuj • edytuj kod]

Cytowanie kodu.

 • Jest tworzone poprzez włożenie tekstu pomiędzy <code> oraz </code>.
 • Jeżeli chcemy rozciągnąć to na kilka wierszy, to tak jak w poprzednich przypadkach – opatrzamy wewnątrz (po <code>) tekst znacznikami <poem>.
 • Jednakże zamiast tego warto również rozważyć użycie <syntaxhighlight> lub <pre>, opisanych niżej.
 • Służy do ogólnego cytowania kodu źródłowego, czasami jest stosowane jako zwykłe wyróżnienie tekstu.
 • Jest pisane czcionką o stałej szerokości – przez co niektóre znaki mogą w nim wyglądać tak samo (z reguły dywizy i półpauzy).
Przykłady kodu
Wpisujesz Otrzymujesz
<code>Ten tekst jest kodem</code> Ten tekst jest kodem

<poem><code>
user@host$ cd katalog
user@host$ ls
plik
user@host$ rm plik
</code></poem>

user@host$ cd katalog
user@host$ ls
plik
user@host$ rm plik

Kod podświetlany[edytuj • edytuj kod]

Cytowanie kodu z podświetlaniem składni.

 • Aby utworzyć, należy włożyć tekst pomiędzy <syntaxhighlight lang="nazwa"> oraz </syntaxhighlight>, gdzie w miejscu nazwa należy wpisać odpowiednią nazwę języka, którego składnia ma być podświetlana w tekście.
 • Jest podobne do <code>, ale pozwala podświetlać składnię języka, w jakim jest kod pisany.
  • Tak jak <code> może zawierać wiele linii.
 • Lista języków i ich nazw znajduje się tutaj.
 • Rozszerzenie do podświetlania kodu ma także inne możliwości jak np. pokazywanie numerów linii, używanie własnego CSS itp. Pełna lista znajduje się tutaj.
Przykład kodu podświetlanego
Wpisujesz Otrzymujesz

<syntaxhighlight lang="lua">
local sum = 0
for i = 1, #arg do
  if tonumber(i) then
    sum = sum + tonumber(i)
  end
end
print(sum)
</syntaxhighlight>

local sum = 0
for i = 1, #arg do
 if tonumber(i) then
  sum = sum + tonumber(i)
 end
end
print(sum)

Preformatowanie[edytuj • edytuj kod]

Cytowanie kodu „na twardo”.

 • Aby uzyskać, należy rozpocząć linię od spacji, lub wsadzić tekst w parę znaczników <pre> oraz </pre>, jeżeli tekst rozciąga się na kilka wierszy.
 • Służy do cytowania dłuższych fragmentów kodu, bez podświetlania składni lub jakiejkolwiek stylizacji.
Przykłady preformatowania
Wpisujesz Otrzymujesz
 Ta linia zaczyna się od spacji
Ta linia zaczyna się od spacji

<pre>
Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Cukier jest słodki
A alkohol niezdrowy
</pre>

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Cukier jest słodki
A alkohol niezdrowy

Listy[edytuj • edytuj kod]

Przykłady list
Wpisujesz Otrzymujesz

* Punkt
** Podpunkt
*** Podpodpunkt

 • Punkt
  • Podpunkt
   • Podpodpunkt

# Jeden
## Jeden kropka jeden
# Dwa
Bum
# Ojej

 1. Jeden
  1. Jeden kropka jeden
 2. Dwa

Bum

 1. Ojej

* Normalny punkt
*# Numerowany podpunkt
*#* Normalny podpodpunkt
*# Kolejny numerowany podpunkt

 • Normalny punkt
  1. Numerowany podpunkt
   • Normalny podpodpunkt
  2. Kolejny numerowany podpunkt

# Numerowany punkt
#* Normalny podpunkt
#*# Numerowany podpodpunkt
# Kolejny numerowany punkt

 1. Numerowany punkt
  • Normalny podpunkt
   1. Numerowany podpodpunkt
 2. Kolejny numerowany punkt

Listy służą do wymienienia i ewentualnego krótkiego opisania pokrewnych elementów danego zagadnienia, np. członków zespołu, listy utworów, szeregu dat, czy kolejnych kroków jakiegoś działania. Są dwa rodzaje list – wypunktowana i numerowana.

 • Lista wypunktowana charakteryzuje się punktem przed elementem listy (również zwanym punktem). Używamy go, gdy elementy są sobie równorzędne i mogą mieć dowolną kolejność, np. podgatunki zwierzęcia. Aby wstawić taki punkt, stawiamy asterysk (gwiazdkę, *) na początku nowej linii. Ta strona składa się z list wypunktowanych.
  • Lista taka może mieć podpunkty, które mogą dalej rozwijać dany element lub stanowić uwagi go dotyczące. Podpunkty uzyskujemy stawiając na początku nowej linii dwa asteryski (**). Rzecz jasna, unikamy podpunktów bez punktów.
   • Podpunkty również mogą mieć swoje podpunkty, które tworzymy znów dostawiając kolejny asterysk. Można tak w nieskończoność, choć staramy się tego unikać.
  • Kolejne punkty oddzielamy nie jak akapity podwójnymi enterami, lecz tak, jak wewnątrz <poem> pojedynczymi.
 • Lista numerowana służy wymienieniu elementów o konkretnej kolejności, np. ciąg przyczynowo-skutkowy, lista utworów lub klasyfikacja w zawodach sportowych. Aby dodać punkt listy numerowanej stawiamy kratkę zwaną także hashem (#) na początku linii.
  • Tak samo, jak w przypadku listy wypunktowanej, tak i lista numerowana może mieć podpunkty. Tworzymy je stawiając w nowej linii dwie kratki (##). Tak samo działają i kolejne rzędy podpunktów.
  • Lista numerowana jest dość wrażliwa i musi zostać zachowana sekwencja kratek w każdej kolejnej linii, by lista nie została nagle przerwana, tzn. tylko jeden enter przed kolejnym punktem.
 • Listy mogą być mieszane, tj. lista wypunktowana ma numerowane podpunkty, lub lista numerowana ma wypunktowane podpunkty.
  • Aby lista wypunktowana mogła mieć numerowane podpunkty, w podpunkcie zamiast dwóch asterysków (**) stawiamy asterysk i kratkę (*#).
  • Aby lista numerowana mogła mieć podpunkty robimy na odwrót – kratka przed asteryskiem (#*).
  • Takie listy mogą mieć i dalsze podpunkty kolejnych rodzajów.

Wcięcia[edytuj • edytuj kod]

Możesz wreszcie stosować wyróżniające wcięcia, używając znaków dwukropka.

Przykłady wcięć
Wpisujesz Otrzymujesz
To jest tekst bez wcięcia.
:To jest wcięty akapit.
::Jeszcze bardziej wcięty akapit.
:To jest kolejny wcięty akapit.
I znowu akapit bez wcięcia.
To jest tekst bez wcięcia.
To jest wcięty akapit.
Jeszcze bardziej wcięty akapit.
To jest kolejny wcięty akapit.

I znowu akapit bez wcięcia.

Definicje[edytuj • edytuj kod]

Specyficznym rodzajem list są definicje, w których nazwę definicji poprzedza się znakiem średnika, zaś wyjaśnienie definicji znakiem dwukropka.

Przykłady definicji
Wpisujesz Otrzymujesz
;Warszawa : stolica Polski
;Praga : stolica Czech
;Berlin : stolica Niemiec
Warszawa
stolica Polski
Praga
stolica Czech
Berlin
stolica Niemiec

Przypisy[edytuj • edytuj kod]

 • Aby wstawić przypis używamy znaczników <ref>Treść przypisu</ref>.
 • Aby przypisy działały, musimy wstawić w artykule szablon {{Przypisy}}. Umiejscawiamy go zawsze na dole artykułu, nad szablonami nawigacyjnymi i kategoriami, gdyż znajdujący się w szablonie znacznik <references /> ignoruje wszystkie przypisy poniżej niego oraz powyżej poprzedniego znacznika <references />, co pozwala utworzyć kilka sekcji przypisów w jednym artykule.
 • Można umieścić odnośniki do tego samego przypisu w wielu miejscach w artykule.
  • Aby to zrobić musimy w miejscu, w którym pojawia się po raz pierwszy wpisać <ref name="nazwa">Przypis</ref>, gdzie nazwa to krótka nazwa przypisu, która musi składać się z liter i może zawierać cyfry.
  • Przy każdym kolejnym odwołaniu wpisujemy tylko <ref name="nazwa" />, co utworzy odnośnik do tego samego przypisu.
Przykłady przypisów
Wpisujesz Otrzymujesz
Zdanie<ref>Przypis</ref> Zdanie[1]

Zdanie<ref name="p1">Powtarzający się przypis</ref>
Inne zdanie<ref name="p1" />

Zdanie[2]
Inne zdanie[2]

{{Przypisy}}

Przypisy

 1. Przypis
 2. 2,0 2,1 Powtarzający się przypis

Cytaty[edytuj • edytuj kod]

 • Cytaty wprowadzamy z pomocą szablonu {{cytat}}, wpisując {{cytat|cytowany fragment|krótki opis}}. Należy również pamiętać o postawieniu kropki na końcu cytatu, nigdy zaś w opisie. Wszystkie zalecenia odnośnie tworzenia stron cytatów (w przestrzeni Cytaty) znajdują się tutaj.
 • Możesz też wprowadzić bardziej dekoracyjną wersję szablonu – {{cytat2}} lub {{cquote}}. Nie powinna jednak zaburzać układu graficznego strony.

Kolory[edytuj • edytuj kod]

Czasem zdarza się, że chcemy ożywić kolorami nasz artykuł. Jest to całkiem proste, o ile znamy komendy odpowiedzialne za to.

Tekst[edytuj • edytuj kod]

Na początek zmiana koloru tekstu. Aby to zrobić, należy wpisać <span style="color:###">. W miejsce trzech kratek wpisujemy nazwę koloru, którego chcemy użyć. Uwaga! Jego nazwa musi być napisana po angielsku! Na przykład: green, red, white…

Gdy wpiszemy tę komendę, każdy tekst napisany po niej będzie w takim kolorze, jaki jest w komendzie. Poniżej przykład koloru red.
Ten tekst jest czerwony.
Ale ten tekst także jest czerwony! Co w takim razie zrobić? Jeśli chcemy zmienić kolor na ten poprzedni, nie musimy wpisywać <span style="color: black">. Wystarczy </span>.

Jak widać, ten tekst jest już normalny. Oprócz kolorów typu red, orange czy blue, można skorzystać z innych, niestandardowych. Muszą być one wpisywane w systemie szesnastkowym, czyli hex. Wpisujemy je następująco: <span color="#/przykładowe sześć cyfr lub liter/">. Na przykład, chcąc użyć koloru oliwkowego, użyjemy #808000. Kody kolorów możesz otrzymać na wiele sposobów (np. z Gimpa lub innego edytora grafiki). Na tej stronie znajdziesz proste narzędzie do wybierania kolorów, a jeśli chcesz zbudować od razu całą ładnie komponującą się paletę, to możesz skorzystać z tego narzędzia.

Innym sposobem na kontrolę koloru tekstu może być użycie szablonu {{c}}, którego użycie wyjaśnione jest w dołączonej do niego treści.

Tło strony[edytuj • edytuj kod]

Bywa, że możemy chcieć zmienić kolor całej strony. Do tego potrzebna jest zupełnie inna, dłuższa komenda. Brzmi ona:
<div style="text-align: justify; background: /KOD W HEX/; margin: 1em 0px; padding: 16px; border: /KOD W HEX/; 4px solid;">
Pierwszy /KOD W HEX/ odpowiada za kolor tła strony, a drugi /KOD W HEX/ za kolor ramki tła.

Poziome linie[edytuj • edytuj kod]

Pozioma linia jest wstawiana za pomocą czterech kresek (znaków minus):

----

Efekt jest następujący:


Nie nadużywaj poziomych linii; staraj się je stosować oszczędnie i w wyjątkowych wypadkach.

Kody HTML i CSS[edytuj • edytuj kod]

MediaWiki zostało tak pomyślane, aby tworzenie hasła było jak najmniej kłopotliwe, a użytkownik w jak najmniejszej mierze zaprzątał sobie głowę sprawami technicznymi. Do zdecydowanej większości zastosowań wystarczą funkcje wbudowane w wikitekst.

Możliwe jest jednak stosowanie także tagów języka HTML, jeśli tylko je znamy. Nie zalecamy używania tagów HTML, do których są odpowiednie znaczniki MediaWiki (na przykład <b> oraz <i>). Używane są natomiast tagi <div> oraz <span>, najczęściej z CSS-em.

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]