Pomoc:Magiczne słowa

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Pomoc / Zaawansowane / Magiczne słowa

Magiczne słowa są wyrażeniami rozpoznawanymi przez oprogramowanie MediaWiki, które nie są wyświetlane bezpośrednio, tylko zmieniają sposób wyświetlania tekstu lub powodują dołączenie dodatkowych informacji.

Niektóre z najczęściej używanych magicznych słów są dostępne poniżej.

Popularne magiczne słowa

Zmienne

  • {{CURRENTDAYNAME}} wyświetla nazwę dzisiejszego dnia.
  • {{NUMBEROFARTICLES}} wyświetla liczbę artykułów.
  • {{SITENAME}} wyświetla nazwę wiki.

Przełączniki zachowania

Przełączniki służą do zmiany zachowania strony. Przykłady są zapisane wielkimi literami, jednak u niektórych dozwolone jest (ale niezalecane) użycie małych liter.

Możesz sprawdzić jakie dana strona ma włączone przełączniki, klikając w link Informacje o stronie w pasku bocznym. Przeniesie cię on do strony, na dole której znajdziesz listę aktywnych przełączników.

Słowo angielskie Słowo polskie Opis
__NOTOC__ __BEZSPISU__ Ukrywa spis treści.
__TOC__ __SPIS__ Wyświetla spis treści w miejscu, gdzie przełącznik został dodany.
__NOEDITSECTION__ __BEZEDYCJISEKCJI__ Ukrywa edycje sekcji z nagłówków. Używać rozsądnie!
__NEWSECTIONLINK__ __LINKNOWEJSEKCJI__ [1]Wyświetla link do nowej sekcji w przestrzeniach poza dyskusją.
__NONEWSECTIONLINK__ [1]Ukrywa link do nowej sekcji w dyskusji.
__NOGALLERY__ __BEZGALERII__ Użyty w kategorii z plikami, wyświetla spis linków zamiast miniatur.
__HIDDENCAT__ __KATEGORIAUKRYTA__ [1]Oznacza kategorię jako ukrytą.
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ [1]Ukrywa kategorię w raporcie nieużywanych kategorii.
__DIRECTLINK__ [1]Powoduje ukrycie linkowania przez transkluzję dla danego szablonu na Specjalna:Zaawansowane linkujące.
__REDLINKALLERGIC__ __ALERGIANAREDLINKI__ [1]Sprawia, że strona jest okresowo sprawdzana pod kątem zawartości linków do nieistniejących stron. Jeśli takie zawiera, to pojawiają się one w raporcie Specjalna:Niepożądane redlinki.
__REDLINKALLERGICTHROUGH__ __ALERGIANAREDLINKIPRZEZ__ [1]Działanie podobne do powyższego, tyle że dotyczy linków pojawiających się w danym szablonie wykorzystywanym w innych artykułach. Tak znalezione redlinki również pojawiają się w raporcie Specjalna:Niepożądane redlinki.
__IGNOREORPHANED__ __IGNORUJOSIEROCONE__, __NIEBĄDŹSIEROTĄ__ [1]Powoduje ukrycie tej strony w raportach stron osieroconych, tj. Specjalna:Porzucone strony, Specjalna:Porzucone strony w wikitekście oraz Specjalna:Porzucone strony w wikitekście przestrzeni treści. Więcej o działaniu tych stron znajdziesz na tej stronie Pomocy.
__TRANSCLUSIONISNOTADOPTION__ __TRANSKLUZJATONIEADOPCJA__ [1]Normalnie jako wykorzystanie strony na innej stronie (transkluzja) powoduje, że transkludowana strona nie jest uznawana za sierotę. Wstawienie tego słowa na stronie transkludującej wyłącza to zachowanie. Przykład wykorzystania: {{Słownik litera}}.

Zmienne

Zmienne zwracają informację na temat strony, daty lub wiki. Wikitekstem przypominają szablony. Zmienne oznaczone jako drogie[2] są sprawdzane przez oprogramowanie, a ich liczba użyć nie może przekraczać limitu.

Data i czas

Przy obecnym ustawieniu czas aktualny i lokalny jest taki sam. Niezalecane jest użycie tych zmiennych do formatowania daty i czasu, należy więc użyć parsera #time.

Czas aktualny Czas lokalny Wynik Opis
Słowo angielskie Słowo polskie Słowo angielskie Słowo polskie
{{CURRENTYEAR}} {{AKTUALNYROK}} {{LOCALYEAR}} {{ROK}} 2024 Rok
{{CURRENTMONTH}}
{{CURRENTMONTH2}}
Brak {{LOCALMONTH}}
{{LOCALMONTH2}}
{{MIESIĄC}} 07 Miesiąc (dwucyfrowy)
{{CURRENTMONTH1}} Brak {{LOCALMONTH1}} Brak 7 Miesiąc
{{CURRENTMONTHNAME}} Brak {{LOCALMONTHNAME}} {{MIESIĄCNAZWA}} lipiec Nazwa miesiąca
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} Brak {{LOCALMONTHNAMEGEN}} {{MIESIĄCNAZWAD}} lipca Nazwa miesiąca w dopełniaczu
{{CURRENTMONTHABBREV}} Brak {{LOCALMONTHABBREV}} {{MIESIĄCNAZWASKR}} lip Skrócona nazwa miesiąca (3 litery)
{{CURRENTDAY}} {{AKTUALNYDZIEŃ}} {{LOCALDAY}} {{DZIEŃ}} 20 Dzień
{{CURRENTDAY2}} Brak {{LOCALDAY2}} {{DZIEŃ2}} 20 Dzień (dwucyfrowy)
{{CURRENTDOW}} Brak {{LOCALDOW}} {{DZIEŃTYGODNIANR}} 6 Dzień w tygodniu (0 dla niedzieli, 6 dla soboty)
{{CURRENTDAYNAME}} {{NAZWADNIA}} {{LOCALDAYNAME}} {{DZIEŃTYGODNIA}} sobota Nazwa dnia tygodnia
{{CURRENTTIME}} {{AKTUALNYCZAS}} {{LOCALTIME}} {{CZAS}} 19:28 Czas 24-godzinny
{{CURRENTHOUR}} {{AKTUALNAGODZINA}} {{LOCALHOUR}} {{GODZINA}} 19 Godzina (dwucyfrowa)
{{CURRENTWEEK}} {{AKTUALNYTYDZIEŃ}} {{LOCALWEEK}} {{TYDZIEŃROKU}} 29 Numer tygodnia w roku
{{CURRENTTIMESTAMP}} Brak {{LOCALTIMESTAMP}} Brak 20240720192817 Stempel czasowy

Dane techniczne

Zmienne historii wyświetlają dane dotyczące ostatniej zmiany wyświetlanej strony.

Słowo angielskie Słowo polskie Rezultat Opis
Strona
{{SITENAME}} {{PROJEKT}} Nonsensopedia Nazwa wiki
{{SERVER}} {{SERWER}} https://nonsa.pl Adres URL serwera
{{SERVERNAME}} {{NAZWASERWERA}} nonsa.pl Nazwa serwera
{{CURRENTVERSION}} {{AKTUALNAWERSJA}} 1.37.6 Wersja oprogramowania MediaWiki, której obecnie używamy
{{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
Brak pl Domyślny język
Strona
{{PAGESIZE:nazwa strony}}
{{PAGESIZE:nazwa strony|R}}
{{ROZMIARSTRONY:nazwa strony}}
{{ROZMIARSTRONY:nazwa strony|R}}
13 715
13715
[2]Rozmiar strony (w bajtach). Z użyciem |R zwraca niesformatowaną liczbę.
{{PROTECTIONLEVEL:akcja}} {{__POZIOMZABEZPIECZEŃ__:akcja}} autoconfirmed Zwraca poziom zabezpieczeń (sysop, autoconfirmed) dla danej akcji (edit, move, upload, create). Pusty ciąg znaków oznacza, że strona na daną akcję nie jest zabezpieczona.
Ostatnie zmiany tej strony
{{REVISIONDAY}} Brak 6 Dzień ostatniej zmiany tej strony
{{REVISIONDAY2}} 06 Dzień ostatniej zmiany tej strony (dwucyfrowy)
{{REVISIONMONTH}} 10 Miesiąc ostatniej edycji (dwucyfrowy)
{{REVISIONMONTH1}} 10 Miesiąc ostatniej edycji
{{REVISIONYEAR}} 2023 Rok ostatniej edycji
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20231006001224 Timestamp ostatniej edycji
{{REVISIONUSER}} Andret 2344 Nick użytkownika, który wykonał ostatnią edycję tej strony
Użycie z subst: działa podobnie jak podpis.
Zmieniające zawartość strony
{{DISPLAYTITLE:tytuł}} {{WYŚWIETLANYTYTUŁ:tytuł}} Brak podglądu Zmienia wyświetlany tytuł strony. Nowy tytuł musi zawierać znaki ze starego, jednak można do niego wstawić tagi. Aby dowolnie zmieniać tytuł, użyj szablonu {{nibytytul}}.

Dane URL

Magiczne słowo Rezultat Opis
{{localurl:nazwa strony}}
{{localurl:nazwa strony|treść zapytania}}
{{localurl:MediaWiki}} → /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}} → /index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Adres strony zawierającej dany artykuł (ścieżka względna).
{{fullurl:nazwa strony}}
{{fullurl:nazwa strony|treść zapytania}}
{{fullurl:interwiki:nazwa strony w innej wersji językowej|treść zapytania}}
{{fullurl:Kategoria:Ludzie}} → https://nonsa.pl/wiki/Kategoria:Ludzie

{{fullurl:Kategoria:Ludzie|action=edit}} → https://nonsa.pl/wiki/Kategoria:Ludzie?action=edit
{{fullurl:en:Category:People|action=edit}} → https://en.uncyclopedia.co/wiki/Category:People?action=edit

Adres strony zawierającej dany artykuł (ścieżka bezwzględna). Działa też z linkami do innych wersji językowych Nonsensopedii.
{{filepath:nazwa pliku}}
{{filepath:nazwa pliku|nowiki}}
{{filepath:Wiki.png}} → https://nonsa.pl/images/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Wiki.png|nowiki}} → https://nonsa.pl/images/b/bc/Wiki.png
Adres strony zawierającej daną grafikę. Dopisanie |nowiki sprawia, że adres jest wyświetlany bezpośrednio na stronie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie zamienia adres na grafikę, co widać po lewej.
{{urlencode:tekst}} {{urlencode:kocham Nonsensopedię!}} → kocham+Nonsensopedi%C4%99%21 Zakodowanie tekstu w taki sposób, aby można było go użyć w adresie URL.
{{anchorencode:tekst}} {{anchorencode:kocham Nonsensopedię!}} → kocham_Nonsensopedię! Zakodowanie tekstu w taki sposób, aby można było go użyć w nazwie kotwicy (kotwica = jakieś miejsce na stronie, do którego można przewinąć ekran przy użyciu linka; dzięki nim działają m.in. przypisy).

Zobacz również

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Tylko WIELKIMI LITERAMI
  2. 2,0 2,1 2,2 Drogie