Układ scalony

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

A co to?

Uczeń o układzie scalonym

Układ scalony – skomplikowany zbiór kresek, cylinderków, kwadratów, bryłek, kolców i innych takich, które charakteryzują się możliwością przepływu prądu lub napięcia. Dzięki układom scalonym mamy komputer, oraz utrudnione życie. Proces budowy tychże układów nazywa się technologią planarną, a zawodowcy specjalizujący się w tym nazywają się technoplanalopitkami.

Cechy układów scalonych[edytuj • edytuj kod]

Jeden z prostszych układów scalonych
 • Każdy element układu scalonego jest dorzucony do układu nie po to, by wszystko działało, lecz po to by koksić.
 • Im bardziej rozumiany jest układ scalony, tym bardziej jest się cyborgiem.
 • Skomplikowanie układu scalonego jest wprost proporcjonalne do liczby dni spędzonych na oddziale dla desperatów tuż po jego utworzeniu.
 • Budowa układów scalonych jest trzy i pół raza trudniejsza niż budowa czołgu T-55.
 • Układy scalone nie są zrozumiane nawet przez MacGyvera.
 • Szperanie przy układach scalonych oraz przy urządzeniach technicznych z nimi związanymi kończy się w 67% zwarciem.
 • Przed zamiarem budowy układów scalonych należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą, psychologiem, psychiatrą i egzorcystą.

Proces budowy układu[edytuj • edytuj kod]

 • Przygotowanie materiałów i wzięcie aspiryny.
 • Odosobnienie się od rzeczywistości.
 • Tworzenie pierwszych przewodzików, wejść oraz wyjść.
 • Dodanie innych figur przestrzennych.
 • Dodawanie więcej przewodzików.
 • Dodawanie elementów komplikujących dla szpanu.
 • Dodawanie jeszcze więcej przewodzików.
 • Dodawanie bezużytecznych elementów.
 • Uszkodzenie układu.
 • Naprawa układu.
 • Dodawanie jeszcze dodatkowych przewodzików.
 • Zamykanie układu.
 • Testowanie układu w komputerze, i zepsucie lub też spowodowanie zwarcia w od 3 do 12 komputerów.
 • Udanie się do psychologa, psychiatry i/lub egzorcysty.

Choroby spowodowane budową układu scalonego[edytuj • edytuj kod]

 • Zespół Pośmiertnych Okręgów Mózgowych – zamarcie okręgów mózgowych, leczone poprzez zastąpienie obumarłych elementów mózgu przez układy scalone.
 • Schizmy Planarne – halucynacje wywołane zbyt długim budowaniem lub uczeniem się o układach scalonych, choroba nieuleczalna.
 • Zgon Oralny – zanik mięśni twarzy, szczególnie w okolicach warg wywołany zbyt długim przebywaniem w odosobnieniu oraz budową układów scalonych, leczenie poprzez elektrowstrząsy bądź oglądanie Mody na sukces.