Śniadanie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Śniadanieposiłek, który posiada ujemny bilans wymiany ciepła z otoczeniem. Można też powiedzieć, że jest to posiłek, w którym ciepło znajduje się po stronie substratów, albo inaczej – który pochłania ciepło z otoczenia.

Śniadania, wbrew rozpowszechnionym poglądom, często nie wymagają ogrzewania, aby mogły wystąpić (wyjątkiem jest to angielskie). Śniadaniom, samym w sobie endotermicznym, mogą towarzyszyć inne przemiany, np. zmiany entropii układu, albo egzotermiczne procesy rozpuszczania. Powodują one, że bilans wymiany ciepła z otoczeniem procesu, rozpatrywanego jako całość, może być mimo wszystko dodatni.

Zobacz też[edytuj • edytuj kod]