ęć

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Proponowany symbol liczby ęć

ęć – stała matematyczna, liczba niewymierna wynosząca w przybliżeniu 1,8584073464.

Definicja[edytuj • edytuj kod]

Stała ęć jest definiowana poprzez słynny wzór:

(słownie: pi plus ęć równa się pięć)

po którego przekształceniu otrzymujemy:

Właściwości[edytuj • edytuj kod]

Liczba ęć pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Jest ona interesująca dla matematyków, ponieważ po dodaniu do niej drugiej liczby niewymiernej, jaką jest pi, otrzymujemy liczbę wymierną.

W geometrii euklidesowej ęć jest równe różnicy liczby 5 i stosunku długości obwodu koła do długości jego średnicy.

Można też zdefiniować ęć na inne sposoby, na przykład jako pole figury powstałej po wycięciu koła o promieniu równym 1 z prostokąta o polu równym 5.

(w szczególności dla r=1)

Ęć występuje też w najbrzydszym najpiękniejszym wzorze matematyki i wielu innych wzorach.

Postfiksy liczby ęć[edytuj • edytuj kod]

Stałą ęć można modyfikować dodając końcówkę -dziesiąt czy -set. Najczęściej używanymi są: