Liczba Reynoldsa

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Liczba Reynoldsa – parametr określający typ przepływu w rurze.

Wszyscy znamy pewne granice liczby Reynoldsa, tzn. kiedy ruch jest laminarny, kiedy burzliwy, a kiedy przejściowy, ale to są banialuki, które trafiają do głów studentów innych nieprofesjonalnych uczelni. Na Politechnice Śląskiej studenci zajmują się stanem najrzadziej spotykanym (częściej można zobaczyć potwora wychodzącego z Loch Ness), czyli ujemnym Re. Jest to przypadek szczególny, niezdefiniowany jeszcze przez naukowców. Na szczęście pokłady wiedzy studentów Politechniki Śląskiej pozwalają na częściowe zrozumienie tego trudnego problemu.

Fachowa literatura angielska definiuje problem „-Re” jako typ ruchu laminar backward. Świetnym przykładem ilustrującym to skomplikowane zjawisko jest tzw. syfon problem (literatura angielska, powołująca się na studentów Politechniki Śląskiej, używa sformułowania „siphon problem”). Oczywiście każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że syfon to wbudowany przewód odpływowy urządzeń kanalizacyjnych zapobiegający przenikaniu wyziewów kanałowych do pomieszczeń.

To właśnie studenci Politechniki Śląskiej w oparciu o wyżej wymieniony obiekt dokonali zadziwiającego odkrycia ruchu laminar backward. Dokładny opis zjawiska nie może być tutaj zamieszczony, aby student innej uczelni nie dopuścił się plagiatu, bowiem w chwili obecnej odkrycie i badania z nim związane są recenzowane przez światowej sławy chemików, fizyków i różnej maści inżynierów, z racji nominacji do Nagrody Nobla (informacja poufna – please do not spread rumours).

Warto zaznaczyć, że o ile tradycyjna liczba Reynoldsa jest bezwymiarowa, to ujemny Re ma wymiar:


dla

Legenda:

  • a – objętość zużytej wody klozetowej;
  • M – masa molowa tej wody do czwartego miejsca po przecinku;
  • 100 – liczba naturalna trzycyfrowa;
  • – sigma, czyli surface tension (napięcie powierzchniowe);
  • v – prędkość wody w syfonie na początku i na końcu (i – initial, f – final)
  • V – całkowita objętość zużytej wody (pomijamy straty wody związane z budową klozetu)
  • T – temperatura w skali Fahrenheita

Oczywiście jest to wzór uproszczony, który studenci Wydziału Chemicznego i Inżynierii Środowiska i Energetyki stosują na KKK (kolosach, kartkówkach, komisach). W rzeczywistości wzór jest jeszcze bardziej precyzyjny i skomplikowany – nawet najlepsze programy komputerowe mają problem z zapamiętaniem i wyliczeniem… no ale do obrony magisterki jeszcze trochę czasu zostało – jakoś damy radę.