Nonsensopedia:Obsługa kategorii

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Kanciapa / Redakcja / Obsługa kategorii

Poniżej zamieszczono zasady posługiwania się kategoriami na Nonsensopedii, wraz z zasadami kategoryzacji.

 • Każdy artykuł musi być skategoryzowany minimum w jednej kategorii. Podobna rzecz ma się z kategorią.
 • W każdej przestrzeni można dodać kategorię bez użycia {{PAGENAME}} (MediaWiki rozpozna i odpowiednio posortuje artykuł).
 • Nazwa kategorii powinna być krótka i łatwa do wpisywania, ponadto powinno się unikać nazywania podkategorii przez różny, rozbieżny schemat – jeśli jest możliwe ujednolicenie nazewnictwa, dokonaj go.
 • Kategorią nadrzędną dla wszystkich innych jest Kategoria:Strona główna.
 • Strony kluczowe w kategorii kategoryzuje się pod znakami, nie tylko pod literami (np. spacja, wykrzyknik, asterysk).
 • Kategorie przestrzeni (np. Kategoria:Słownik) powinny zawierać tylko swoją stronę główną (skategoryzowaną pod spacją), a pozostałe strony z przestrzeni powinny się znaleźć w podkategoriach.
 • Używanie {{PAGENAME}} jest wskazane tylko wtedy, gdy kategoryzowanie strony bez tego prowadzi do błędu sortowania w kategorii.
 • Strony, których nie da się skategoryzować używając {{PAGENAME}} (jak np. Kategoria:Poradniki) kategoryzuje się pod literami w alfabecie zależnie od przyjętego schematu, koniecznie rozpoczynając nazwę od wielkiej litery – są one przed małymi literami, dlatego artykuły z danej kategorii skategoryzowane pod małą literą pojawiają się na liście dopiero za pisanymi wielką literą znakami diakrytycznymi. Kategoryzowanie rozpoczynając od wielkiej litery ułatwia przeglądanie kategorii wg liter.
 • Jeśli w danej kategorii znajdują się kategorie z powtarzającą się frazą w nazwie (np. Kategoria:Szablony), wtedy kategoryzujemy kategorię poprzez pominięcie powtarzającego się wyrazu (np. [[Kategoria:Szablony|Dyskusji artykułów]]).
 • W przypadku, gdy chcemy skategoryzować podstrony według pierwszych liter po ukośniku, stosujemy {{SUBPAGENAME}} jedynie, gdy nazwę podstrony zapisano po ukośniku z wielkiej litery. W innym przypadku kategoryzujemy wpisując ręcznie nazwę. Wpisanie {{SUBPAGENAME}} dla małych liter po ukośnikach spowoduje skategoryzowanie strony pod małą literą.

Zasady ogólne dla wszystkich kategorii

 1. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie strony i kategorie kategoryzujemy domyślnie (bez {{PAGENAME}}).
 2. Artykuły przestrzeni innych niż główna w kategoriach głównych kategoryzujemy pod asteryskiem (np. Poradnik:Jak zrobić grę komputerową i się nie zmęczyć poprzez [[Kategoria:Gry komputerowe|*]]).
 3. Kategorie wstawiamy w kolejności alfabetycznej, np. przedmioty codziennego użytku poprzedzą technikę. Wyjątkami od tej reguły są sytuacje, gdy kategoria, którą mamy zamiar umieścić posiada w indeksie spację (wtedy posiada ona pierwszeństwo) bądź asterysk (wtedy umieszcza się ją na końcu).

Kategoria:Strona główna

 1. Kategorie ważne, takie jak Kategoria:Strony meta Nonsensopedii umieszczamy pod spacją.
 2. Kategorie osobnych przestrzeni umieszczamy pod asteryskiem (gwiazdką).
 3. Kategorie wymienione w {{tekst powitalny}} kategoryzujemy wg ich pierwszych liter, przez {{PAGENAME}}.
 4. Stronę główną umieszczamy pod spacją.
 5. Strony główne z szablonu {{siostrzane}} umieszczamy pod nazwą przestrzeni (więc Cytaty:Strona główna będzie miało kategorię [[Kategoria:Strona główna|Cytaty]] itd.).

Kategoria:Strony meta Nonsensopedii

 1. Strony Nonsensopedia:Kanciapa i Nonsensopedia:Powody usuwania haseł umieszczamy pod spacją.

Kategoria:Kanciapa

 1. Nonsensopedia:Kanciapa umieszczamy pod spacją.

Kategoria:Zalążki artykułów

 1. Kategorie Kategoria:Artykuły ze stubami sekcji i Kategoria:Substuby artykułów umieszczamy pod wykrzyknikiem.
 2. Kategorie Kategoria:Zalążki poradników i Kategoria:Zalążki stron meta Nonsensopedii umieszczamy pod asteryskiem.
 3. Kategorie zalążków (lista tutaj) umieszczamy pod spacją w kategoriach z szablonu {{tekst powitalny}}, np. Kategoria:Zalążki artykułów o muzyce przez [[Kategoria:Muzyka| ]].
 4. Kategorie zalążków kategoryzujemy wg tematu w kategorii nadrzędnej, np. Kategoria:Zalążki artykułów o fizyce przez [[Kategoria:Zalążki artykułów|Fizyka]].

Kategoria:Cytaty

 1. Stronę Cytaty:Strona główna umieszczamy pod spacją.
 2. Strony główne poszczególnych rodzajów cytatów umieszczamy pod asteryskiem, np. Cytaty:Strona główna/muzyczne przez [[Kategoria:Cytaty|*]].
 3. W kategoriach rodzajów cytatów ich strony główne umieszcza się pod spacją, np. Cytaty:Strona główna/filmowe przez [[Kategoria:Cytaty filmowe| ]].

Kategoria:Gra

Tryb zwykły

 1. Kategorie innych trybów Gry umieszczamy pod spacją.
 2. Strony Gra:Gra i Pomoc:Jak stworzyć stronę Gry umieszczamy pod spacją.
 3. Pozostałe strony kategoryzujemy wg numeru (np. Gra:Strona 87 przez [[Kategoria:Gra|87]], zachowując wszystkie znaki, jakie są przed liczbą (plus, minus).

Pozostałe tryby

Info.png Główny artykuł: sekcja strony Pomocy poświęconej Grze

Kategoria:NonNews

 1. Wszystkie kategorie (prócz kategorii NonNews <rok>) kategoryzujemy z pominięciem frazy News (NonNews również), np. Kategoria:NonNews według tematu przez [[Kategoria:NonNews|Według tematu]].

Kategoria:NonNews 2007, Kategoria:NonNews 2008 i dalsze

 1. Kategorie począwszy od 1 tydzień, <rok> do 9 tydzień, <rok> umieszczamy pod spacją (dla zachowania chronologii w kategorii).
 2. Kategorie tematyczne kategoryzujemy wg ich tematów, np. Kategoria:NonNews 2008 – świat przez [[Kategoria:NonNews 2008|Świat]].

Kategoria:NonNews według tematu

 1. Kategorie kategoryzujemy wg ich tematów, np. Kategoria:NonNews 2008 – świat przez [[Kategoria:NonNews według tematu|Świat]].

Kategoria:Nonźródła

 1. Kategorie tematyczne kategoryzujemy wg kluczowego słowa (z pominięciem frazy Nonźródła), np. Kategoria:Nonźródła w częściach przez [[Kategoria:Nonźródła|Częściach]] czy Kategoria:Nonźródła – dramaty przez [[Kategoria:Nonźródła|Dramaty]].
 2. Stronę Nonźródła:Strona główna umieszczamy pod spacją.

Kategoria:Poradniki

 1. Stronę Poradnik:Strona główna umieszczamy pod spacją.
 2. Wszystkie poradniki kategoryzujemy przy pomocy magicznego słówka {{DEFAULTSORT}} pominięciem frazy jak, np. Poradnik:Jak zostać komunistą przez {{DEFAULTSORT:Zostać komunistą}}
  [[Kategoria:Poradniki – ideologie]].

Kategoria:Słownik

 1. Stronę Słownik:Strona główna umieszczamy pod spacją.

Kategoria:Podział administracyjny Polski

Kategoria:Miasta według województwa

 1. Kategorie kategoryzujemy ręcznie poprzez wpisanie województwa, np. Kategoria:Miasta w województwie lubuskim przez [[Kategoria:Miasta według województwa|Lubuskie]].
 2. Wszystkie kategorie w podkategoriach kategoryzujemy domyślnie, np. Kategoria:Jelenia Góra przez [[Kategoria:Miasta w województwie dolnośląskim]].

Kategoria:Powiaty według województwa

 1. Kategorie kategoryzujemy ręcznie poprzez wpisanie województwa, np. Kategoria:Powiaty w województwie lubuskim przez [[Kategoria:Powiaty według województwa|Lubuskie]].
 2. Kategorie miast, które są gminami na prawach powiatu w podkategoriach umieszczamy pod spacją, np. Kategoria:Jelenia Góra przez [[Kategoria:Powiaty w województwie dolnośląskim| ]].
 3. Kategorie powiatów w podkategoriach kategoryzujemy z pominięciem frazy powiat, np. Kategoria:Powiat strzeliński przez [[Kategoria:Powiaty w województwie dolnośląskim|Strzeliński]].
 4. Kategorie gmin w podkategoriach kategoryzujemy z pominięciem frazy gmina, np. Kategoria:Gmina Rakoniewice przez [[Kategoria:Powiat grodziski|Rakoniewice]].

Kategoria:Województwa w Polsce

 1. Kategorie kategoryzujemy ręcznie poprzez wpisanie województwa, np. Kategoria:Województwo lubuskie przez [[Kategoria:Województwa w Polsce|Lubuskie]].
 2. Wszystkie kategorie w podkategoriach kategoryzujemy domyślnie, np. Kategoria:Miasta w województwie dolnośląskim przez [[Kategoria:Województwo dolnośląskie]]. Do niższych podkategorii stosujemy wytyczne z dwóch sekcji powyżej.