Nonsensopedia:Moderatorzy treści

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Kanciapa / Społeczność / Moderatorzy treści

Moderatorzy treści – użytkownicy Nonsensopedii posiadający część uprawnień adminów. Dysponują możliwościami m.in. usuwania i odtwarzania stron i plików, przenoszenia plików, podglądu usuniętych treści, zabezpieczania stron i automatycznego rewertu (jak bałwanki). Uprawnienia mogą być przyznawane (i odbierane) przez administratorów po przeprowadzeniu krótkiego głosowania.

Jak zostać modem

Pierwszym krokiem jest uzyskanie uprawnień bałwanka (wedle zasad tam obowiązujących). Jeśli poprzez pracowitość, rzetelne sprawdzanie ostatnich zmian, rozważne korzystanie z rewertu, bezbłędne wykonywanie czynności administracyjnych oraz poprawne posługiwanie się szablonem {{ek}} pokażesz, że jesteś w stanie odpowiedzialnie korzystać z możliwości usuwania stron, będziesz mógł się ubiegać o przyznanie uprawnień moderatora treści – wystarczy się zwrócić do któregokolwiek administratora, a ten po konsultacji z resztą administracji powinien nadać ci uprawnienia.

Uprawnienia moderatora treści mogą też otrzymać doświadczeni w pracach administracyjnych użytkownicy, którzy nie mogą już poświęcać tyle czasu na edytowanie, ale zamierzają się czasem udzielać.

Warunki i zasady

  • Warunkiem ubiegania się o prawa moderatora treści jest spełnianie wymogów stawianych bałwankowi (znajomość Kanciapy, umiejętność współpracy z resztą) i ogólna ogarniętość.
  • Do nadania uprawnień moderatora treści konieczne jest poparcie kandydata przez bezwzględną większość administratorów. Głosowanie w tej sprawie może zostać przeprowadzone na Discordzie lub na Porum.
  • Analogicznie przebiega proces odbierania uprawnień moderatora (konieczna bezwzględna większość administratorów za odebraniem). Uprawnienia mogą zostać odebrane w trybie natychmiastowym przez któregokolwiek z administratorów w przypadku nadużycia uprawnień lub nagannego zachowania.
  • Moderator treści ma prawo zostać operatorem na Discordzie i dbać o porządek.
  • Moderator treści może utracić swoje uprawnienia po sześciu miesiącach nieusprawiedliwionego braku aktywności.
  • Jeśli moderator traci swoje uprawnienia, ale nadal pragnie czynnie uczestniczyć w projekcie, przysługują mu prawa bałwanka.

Do czego przydają się uprawnienia moderatora treści

Przede wszystkim ma się pełen arsenał narzędzi do patrolowania ozetów i większy zakres możliwości w kwestii walki z wandalizmami. Uprawnienia te też pozwalają na edycję zabezpieczonych stron (np. szablonów), modułów i formularzy.

Apgrejdy

Inżynierowie

Moderator treści może opcjonalnie uzyskać uprawnienia inżyniera, które umożliwiają mu edytowanie stron w przestrzeniach MediaWiki i związanych z rozszerzeniem Semantic MediaWiki. Uprawnienie to nadaje i odbiera biurokrata. Jest ono przeznaczone głównie dla osób, które chcą i umieją modyfikować kod JavaScript i CSS, ale nie mają pełnych uprawnień administratora. Listę inżynierów znajdziesz tutaj.

Weterani

Byli administratorzy, którzy dobrze znają zasady i chcą od czasu do czasu pomóc w sprzątaniu ozetów, mogą otrzymać uprawnienia weterana. Daje to możliwość banowania i szybkiego wycofywania wkładu danego użytkownika. Uprawnienie to nadaje i odbiera biurokrata, po konsultacji z resztą administracji. Listę weteranów znajdziesz tutaj.

Korzystanie z apgrejdów

Aby móc korzystać z uprawnień weterana i inżyniera, trzeba mieć włączone na koncie uwierzytelnienie dwuskładnikowe.

Zobacz też