Nonsensopedia:Typografia

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Kanciapa / Redakcja / Typografia

Na Nonsensopedii obowiązują pewne zasady typograficzne, których należy się trzymać przy pisaniu artykułów. Oprócz wymienionych poniżej, obowiązują też wszystkie podstawowe zasady poprawnej pisowni w języku polskim.

Cudzysłowy europejskie[edytuj kod]

Na Nonsensopedii używamy jedynie cudzysłowów europejskich, które niestety trudno wpisać na klawiaturze.

 • „ do otwierania.
 • ” do zamykania.
 • Nie wolno używać " (nie myl z ”, różnica jest kolosalna). Są to cudzysłowy amerykańskie, tak, właśnie one znajdują się na twojej klawiaturze.
 • Stosowanie podwójnych przecinków: ,, jako cudzysłowu otwierającego („) jest uznawane za najgorszą zbrodnię – każdy dokonujący tego amoralnego czynu zostanie rozstrzelany.
 • Oba cudzysłowy europejskie („ i ”) znajdziesz w ramce ze znakami specjalnymi, znajdującej się na dole strony gdy edytujesz.
  • Dodatkowo, w systemie Windows można uzyskać je korzystając ze skrótów klawiaturowych (przytrzymując lewy klawisz Alt): Alt+0132 da cudzysłów otwierający („), zaś Alt+0148 zamykający (”). W systemach linuksowych o polskim układzie klawiatury są to odpowiednio Alt+V i Alt+B.
 • Przykład poprawnego zastosowania: „tekst”.
 • Gdy chcesz umieścić cytat wewnątrz cytatu, zastosuj wewnątrz cudzysłowy francuskie: „Cytat »w cytacie« wciąż cytatem” (na zewnątrz nadal są cudzysłowy europejskie!).
 • Uwaga! Cudzysłowów używamy jedynie do cytowania pojedynczych słów i równoważników zdań! Do cytowania fragmentów składających się z co najmniej jednego zdania używamy tekstu pisanego kursywą.
  • Istnieje jednak wyjątek – gdy cytowany tekst sam w sobie cytuje inny tekst, ten podwójnie cytowany fragment zawsze wkładamy w cudzysłowy.

Półpauza[edytuj kod]

W wielu sytuacjach na Nonsensopedii należy użyć znaku półpauzy, który jest często mylony z dywizem – ten drugi bowiem standardowo znajdziemy na klawiaturze. Na Windowsie wpisuje się ją kombinacją klawiszy Alt+0150, a w systemach Uniksowych Alt+-.

 • Półpauza wygląda tak: –.
 • Uwaga! Półpauza to nie to samo co dywiz! Dywiz wygląda tak: -. Porównaj to do znaku półpauzy: –. Widzisz różnicę?
 • Również bardzo podobna do myślnika (zwanego także pauzą): —. Na Nonsensopedii myślnik nie jest jednak używany – zawsze zastępujemy go półpauzą.
 • Używana zamiennie z dwukropkiem (:) – do rozwinięcia treści, wprowadzenia kontrapunktu, jako elipsa; tak jak właśnie została użyta w tym zdaniu.
 • Używana również do zapisywania przedziałów liczbowych, wiekowych i roczników – wtedy nie używamy spacji wokół niej; na przykład: 20–39; a także do zapisu tras między miejscowościami; na przykład: Warszawa–Kraków.
  • Wyjątek – w zapisie przedziału dwóch roczników następujących jeden po drugim, zamiast półpauzy używamy ukośnika (/), w ten sposób: 1992/1993, 2012/2013.
 • Nie rozpoczyna nowego zdania – dlatego pierwszy wyraz po półpauzie piszemy małą literą (oczywiście tylko jeżeli żadna inna zasada nie wymaga od nas pisania go od litery wielkiej – wtedy pierwszeństwo ma litera wielka).

Dywiz[edytuj kod]

Dywiz jest często mylony z półpauzą, chociaż ma całkowicie inne zastosowanie.

 • Stosowany jest do połączeń wyrazów. Oto przykłady: polsko-angielski, biało-czerwony, Bielsko-Biała.
 • Do połączeń wyrazów i liczb – na przykład: „746-wątkowy”.

Wielokropek[edytuj kod]

Zamiast trzech kropek: ..., na Nonsensopedii stosujemy pojedynczy znak wielokropka: …

Można go znaleźć w Edittools, dostępnym w edytorze źródłowym po kliknięciu więcej obok pola opis zmian. Da się go też wpisać na Windowsie przy pomocy kombinacji Alt+0133 (przytrzymując Alt i wpisując kolejne cyfry), a na Linuksie Alt+K.

Uwaga: wielokropka nie stosujemy w szablonie {{Cytat}} oraz tam, gdzie wykorzystuje się czcionkę o stałej szerokości (monospace).