Nonsensopedia:Formatowanie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Pomoc
Szukasz informacji o tym, jak formatować tekst w artykule? Zobacz w Pomocy:
Formatowanie

Ta strona zawiera ogólne zasady co do formatowania i spis innych stron, zawierających zalecenia dotyczące formatowania (tekstu, grafiki i innych) na Nonsensopedii. Weź pod uwagę, że nie są to strony pomocy.

Odmiany pisma[edytuj kod]

Fragmenty tekstu znajdujące się w artykule mogą być wyróżniane na wiele sposobów – poprzez zmianę wyglądu liter go tworzących.

Kursywa[edytuj kod]

Kursywa jest często błędnie zastępowana cudzysłowami, z powodu podobnego zastosowania.

 • Tworzona jest poprzez wkładanie tekstu pomiędzy dwie pary apostrof: ''.
 • Stosowana jest w wielu sytuacjach:
  • Do cytowania fragmentów zawierających co najmniej jedno zdanie (równoważniki zdań się jako zdania nie liczą). W przypadku gdy cytowany fragment sam cytuje inny fragment, ten drugi wkładamy w cudzysłowy.
   • Jeżeli cytowany fragment kończy się znakiem interpunkcyjnym innym niż pytajnik lub wykrzyknik, to należy go pominąć.
  • Do zapisywania tytułów utworów i albumów muzycznych, wierszy, powieści, filmów, seriali, memów i innych (u)tworów; przetłumaczonych lub nie. Nazw zespołów, wykonawców oraz poetów jednak to nie dotyczy, ogólnie żadnych autorów kursywą nie piszemy.
  • Jeżeli fragment został z jakiegoś powodu pogrubiony (patrz niżej), to kursywę na nim pomijamy – chyba że potrzebujemy dodatkowego wyróżnienia.

Pogrubienie[edytuj kod]

Podstawowym sposobem wyróżniania tekstu jest jego pogrubienie.

 • Tworzone poprzez wkładanie tekstu pomiędzy parę potrójnych apostrof: '''.
 • Stosowane jest dość powszechnie:
  • Jako wyróżnienie tekstu.
  • Do oznaczania pojęć definiowanych w danym artykule, sekcji lub punkcie.
  • Ma pierwszeństwo nad kursywą – jeżeli tekst został pogrubiony, to nie piszemy go kursywą – chyba że potrzebujemy dodatkowego wyróżnienia.

Podkreślenie[edytuj kod]

Kolejnym sposobem wyróżniania tekstu jest jego podkreślenie.

 • Tworzymy je poprzez włożenie tekstu pomiędzy <u> oraz </u>.
 • Podkreślenia nigdy nie rozciągamy na kilka linii.
 • Jest rzadko stosowane i niezalecane.

Sekcje[edytuj kod]

Sekcja to fragment artykułu opisujący konkretną część poruszanego tematu. Naturalną koleją rzeczy jest, że im dłuższy i bardziej wyczerpujący artykuł, tym więcej posiada sekcji. Każda sekcja może się dzielić na podsekcje, te zaś mogą mieć własne podsekcje i tak dalej.

Sekcje i podsekcje służą do uporządkowania treści artykułu i ułatwienia nawigacji po nim wraz ze spisem treści. Przyciski „edytuj” przy nagłówkach pozwalają na edycję jedynie konkretnej sekcji, co przydaje się przy długich artykułach.

Nie umieszczamy nagłówka sekcji na samym początku artykułu, zostawiamy miejsce na wstęp do artykułu.

Przypisy[edytuj kod]

Przypisy są na Nonsensopedii używane w innym celu, niż na Wikipedii – nie zawierają odnośników do źródeł popierających stwierdzenia przed nimi umiejscowione (choć mogą), zamiast tego są stosowane jako element żartu, dosłownie wtrącając zdania między wierszami.

Nie stawiamy kropki na końcu przypisu, chyba że przypis składa się z kilku zdań. To ograniczenie nie dotyczy jednak wykrzyknika, pytajnika, czy wielokropka.