Ciemne siły

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Światowej klasy specjaliści od ciemnych sił

Ciemne siły – wielkość używana w mechanice ciał spiskujących. Wyrażana jest najczęściej w macierewiczach (M) od nazwiska wynalazcy – Antoniego Macierewicza. Jednostka ta odpowiada wielkością niutonowi, jednak przy obliczaniu ciemnych sił, uwzględnia się występowanie tylko ciemnej masy. Ciemne siły odkryto w 2011 po powołaniu komisji mającej na celu zbadanie katastrofy smoleńskiej.

Ciemna masa[edytuj • edytuj kod]

Zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona wiemy, że:

Oznacza to, że w momencie wystąpienia ciemnych sił, musi istnieć ciemna masa, poruszająca się z pewnym przyspieszeniem. Co więcej można wysnuć przypuszczenie, że im większe działają ciemne siły, tym większa jest obecność ciemnej masy. Podobnie istotna jest zależność od przyspieszenia, co oznacza, że występowanie ciemnej masy będzie najbardziej obecne w obiektach o relatywnie niskim przyspieszeniu, na przykład podczas Bitwy o krzyż. Spróbujmy przeanalizować ten przypadek dokładniej.

Wiemy, że przeciętny moherowy beret waży około 60 kg[1], a ich liczba wynosiła około 10000. Mając przyspieszenie takiego Mohera, możemy wyliczyć ilość wygenerowanych w ten sposób ciemnych sił, które przybierały wówczas postać dziennikarzy pewnej stacji telewizyjnej. Skąd jednak je wziąć?

Przyspieszenie moherowego beretu możemy wyliczyć analizując jego zachowanie w pojazdach komunikacji miejskiej. Średnia droga Mohera do miejsca siedzącego to około 3 metrów, a osiągana w tym czasie prędkość ze startu zatrzymanego to 2 m/s (7,2 km/h). Rozwiązując układ równań:

Otrzymamy równanie:

Po wstawieniu do przekształconego wzoru z drugiej zasady dynamiki:

Siła 400 kilomacierewiczów oznacza przyciągnięcie na miejsce autobusu z dziennikarzami i sprzętem oraz wypełnienie ramówki TVN24 na cały dzień. Dla porównania katastrofa smoleńska miała siłę około 107 kilomacierewicza. Oznacza to, że gdyby sprawę katastrofy omawiał wyłącznie TVN24 przy porównywalnym do obrony krzyża zaangażowaniu, wydarzenie dostarczyłoby im zajęcia na 68,5 roku.

Ciemne momenty[edytuj • edytuj kod]

Występowanie ciemnej masy w przyrodzie jest silnie nierównomierne i uzależnione od punktów ośrodkowych gromadzących ciemną masę. Zjawisko to opisują tak zwane ciemne momenty. Definiujemy je podobnie jak zwykłe momenty, to znaczy:

Należy przy tym przypomnieć, że ramię momentu r zaczepić można nie w dowolnym punkcie w przestrzeni, a w ośrodku gromadzącym ciemną masę. Co więcej wydaje się, że ośrodki mają ograniczone pole oddziaływania. W uproszczeniu oznacza to, że im ciemna masa jest bardziej oddalona od ośrodka[2] tym działająca na nią siła będzie mniejsza.

Przykładowo przy założeniu, że siła 400 kM będzie działać prostopadle do ramienia o długości 1 metra otrzymamy ciemny moment zginający rzędu 400 kMm[3]. Jeśli zwiększymy odległość do 100 metrów to przy zachowaniu takiego samego momentu otrzymamy siłę na poziomie 4 kM czyli sensacyjne zagadnienie nie zadowoli nawet żula Mietka.

Należy przy tym zauważyć, że media wypaczają tę zależność. W takim wypadku przyjmuje się, że siła oddziałująca na ludzi przed telewizorami utwierdza się w ekranie telewizora i równa jest sile oddziałującej na kamerzystę.

Ciemne kąty skręcenia[edytuj • edytuj kod]

Jeśli nie rozumiesz istoty tego obrazka lepiej nie czytaj dalej

Z wytrzymałości materiałów wiemy, że:

Uwagę zwraca tutaj zastąpienie modułu sprężystości (modułu Younga) stałą L nazywaną modułem leminga. Moduł leminga określa podatność danego osobnika na przyjęcie danych poglądów. Pozostałe wielkości pozostają niezmienione i tak M oznacza ciemny moment zginający, a I geometryczny moment bezwładności.

Kąt skręcenia określa jak dalece poglądy danej jednostki zostaną zmodyfikowane pod wpływem działającego na nią ciemnego momentu. Kąt ten wyraża się w radianach z zastrzeżeniem, że za całkowite wypaczenie poglądów uznajemy kąty 90* i 270* z zastrzeżeniem, że 90* odpowiada fanatyzmowi zgodnie z kierunkiem, do którego dana jednostka miała skłonności, a przy 270* przeciwnie.

Przyjmijmy, że na Mohera działa wyliczony moment 400 kMm. Moduł leminga dla Mohera jest dosyć niewielki i wynosi 180 kM/m2. Geometryczny moment bezwładności babci możemy wyliczyć z poniższego wzoru[4]:

Po podstawieniu powyższych wielkości do zadanego wzoru na kąt skręcenia otrzymujemy:

Łatwo zauważyć, że największe pożądane skręcenie dla tej funkcji osiągane będzie, gdy osiągnięta zostanie wartość 270*, co oznacza, że moherowa babcia musi się znajdować w odległości metra od ośrodka gromadzącego ciemną masę.

Ciemne ugięcia[edytuj • edytuj kod]

Ugięcia wyznaczamy podobnie jak kąty skręcenia, z tym, że mamy tu do czynienia z całką podwójną. W celu maksymalnego uproszczenia możemy przyjąć, że:

Ciemne ugięcia określają skłonność do fizycznego podporządkowania się ośrodkowi gromadzącemu ciemną masę. W szczególności przekłada się to na skłonność do bicia dziennikarzy TVN-u czy wyrywania krzesełek na stadionach.

W rozważanym przez nas przypadku Moherowej babci otrzymamy:

Jak widzimy tutaj ugięcie jest jeszcze bardziej znacząco zmienne zależnie od odległości. Probabilistyka zachowań niszczycielskich jest więc niezwykle skomplikowana i nie będzie rozważana przez autora artykułu, gdyż wymaga znajomości metody elementów skończonych.

Graniczne wielkości ciemnych sił[edytuj • edytuj kod]

 • Przy występowaniu ciemnych sił powyżej 50 macierewiczów informacja pojawia się w dowolnym programie informacyjnym (TVN24, Polsat News…).
 • Siły powyżej 200 kilomacierewiczów oznaczają, że dana informacja pojawi się w dzienniku telewizyjnym w zwykłych mediach.
 • Powyżej 400 kilomacierewiczów sprawa pojawi się na cały dzień w wielkiej oczojebnej ramce we wszystkich krajowych programach informacyjnych.
 • Powyżej 1000 kilomacierewiczów wspomną o tym także stacje zagraniczne.
 • Powyżej 10000 kilomacierewiczów sprawa stanie się znana także przeciętnemu Koreańczykowi z Północy oraz murzynom Bantu.
 • Powyżej 20000 mamy do czynienia z ewidentnym zamachem.
 • Powyżej 100000 sprawa nie schodzi przez cały dzień z ramówki zagranicznych stacji telewizyjnych.
 • Powyżej 1000000 kondolencje z powodu tragedii składają takie osoby jak Barack Obama, Władimir Putin czy Michaił Saakaszwili.
 • Powyżej 10000000 Donald Tusk zaciera ręce i cieszy się z możliwości obsadzenia stołka prezydenckiego swoim człowiekiem.
Illuminati Seal.jpg FNORD! 
Ten artykuł jest zbyt bliski PRAWDY!
Zapomnij o tym co tu przeczytałeś lub przygotuj się na pranie mózgu bądź eliminację.


Zobacz też[edytuj • edytuj kod]

Przypisy

 1. Dane GUS
 2. W przypadku omawianego zadania Jarosława Kaczyńskiego
 3. Kilomacierewiczometrów
 4. Kij, że to wzór na geometryczny moment bezwładności prostokąta