Istota paranormalna

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Istota paranormalna (antinormalus complexus) (zwane też istotą nadnaturalną) to taka, której udało się skutecznie ominąć jakiekolwiek (bądź większość) restrykcji nałożonych na nie przez Matkę Naturę. Kilka przykładów ominięcia owych restrykcji to: nieśmiertelność, kruszenie pięścią skał, umiejętność samodzielnego ugotowania obiadu oraz utrzymanie się na własnych nogach po spożyciu 3 butelek wody ognistej na jedną nóżkę. Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe na różne sposoby. Niektóre istnienia posiadają swą moc od samego początku egzystencji, inne nabywają ją wraz z jakimś niesamowitym wydarzeniem, które było w stanie wstrząsnąć okowami wszechświata. Przykładem może być tu zobaczenie innego przedstawiciela tej grupy przez zwyczajnej jednostki.